Ὁ ἄνδρας στέκεται στά παπούτσια τοῦ Θεοῦ στήν οἰκογένειά του… ~ Γέροντα Δωρόθεου

Ὁ ἄνδρας στέκεται στά παπούτσια τοῦ Θεοῦ στήν οἰκογένειά του… ~ Πατήρ Δωρόθεος Τζεβελέκας

 

Ὅταν συνάντησα τόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, μοῦ εἶπε: “Πρέπει νά γίνεις πατέρας. Ὁ προορισμός τοῦ ἄνδρα εἶναι νά γίνει πατέρας”.

Αὐτό μοῦ τό εἶπε γιατί διέγνωσε ὅτι δέν ὑπῆρχε ἰσχυρό πατρικό πρότυπο συμπεριφορᾶς στόν χαρακτῆρα μου, γιατί μεγάλωσα σχεδόν χωρίς πατέρα…

Δέν μοῦ εἶπε νά γίνω πνευματικός ἤ κατά σάρκα πατέρας κι αὐτό δείχνει πόσο ἡ ἁγιότητα σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.

Τά ἴδια λόγια μεταφέρω σέ σένα. Ὁ ἄνδρας στέκεται στά παπούτσια τοῦ Θεοῦ στήν οἰκογένειά του. Εἶναι πατέρας. Τά παιδιά βλέπουν τήν ἤρεμη δύναμη πού πηγάζει ἀπ’ αὐτόν καί καταλαβαίνουν τόν Πατέρα ἡμῶν τόν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς.

Ἡ σημερινή κοινωνία ἀρνεῖται αὐτόν τόν ρόλο στούς ἄνδρες. Γι’ αὐτό οἱ ἄντρες εἶναι σέ κατάθλιψη. Δέν πηγαίνουν στήν Ἐκκλησία, ἐπειδή ντρέπονται γιά ὅ,τι εἶναι καί πολλές φορές βλασφημοῦν γιά νά δείξουν ὅτι εἶναι ἄνδρες…

Ἐσύ στέκεις στόν ἀντίποδα. Πηγαίνεις Ἐκκλησία καί προσπαθεῖς νά φέρεσαι στό σπίτι σου κατά Θεόν. Νά ὁδηγεῖς τήν οἰκογένειά σου διαρκῶς στόν Χριστό. Γι’ αὐτό ὁ Θεός θά σέ βοηθήσει. Ἡ σωστή σύζυγος βοηθᾶ τόν ἄνδρα της νά ἐπιτύχει στήν πατρότητα. Αὐτό λέγεται ἁρμονία.

 

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Γέροντος Δωροθέου

“Γράμματα στους Αδελφούς” – Πατήρ Δωρόθεος Τζεβελέκας. Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Γεωργίου, Καλαμπάκα Ὀκτώβριος 2018

 

ΠΗΓΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο