Ο Όλεθρος της Οικονομικής Παγκοσμιοποιήσεως

Η παγκοσμιοποίηση και η μαζικοποίηση αντιμετωπίζονται συχνά ως αναπόφευκτες εξελίξεις στον κόσμο της οικονομίας. Παρ’ όλα αυτά, η επικρατούσα πραγματικότητα αποκαλύπτει ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που απορρέουν από αυτές τις διαδικασίες, ιδίως για τις παραδόξως αποκαλουμένες ως αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα.

Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες λόγω της παγκοσμιοποίησης είναι η απώλεια της εθνικής αυτονομίας στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Οι διεθνείς οργανισμοί και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις άσκησαν σημαντική επιρροή στις εθνικές οικονομίες, σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η εξάρτηση από διεθνείς οικονομικούς παράγοντες οδήγησε σε απώλεια ελευθερίας στον καθορισμό των φορολογικών και εργασιακών πολιτικών.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα αφορά την αύξηση των ανισοτήτων. Η μαζικοποίηση επέφερε οικονομική ανισότητα, καθώς οι πλούσιοι επωφελούνται περισσότερο από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Στην Ελλάδα, αυτό είναι εμφανές με την αυξανόμενη ανεργία και τη μείωση των μισθών, ενώ οι πλούσιοι συνεχίζουν να επωφελούνται από φορολογικά και άλλα κίνητρα.

Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση συχνά οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας και στη μεταφορά της παραγωγής σε χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας. Στην Ελλάδα, αυτό έχει ήδη επηρεάσει τον τομέα της κατασκευής και της βιομηχανίας, με αυξημένη ανεργία και επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.

Τέλος, η εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές μπορεί να εκθέσει τις χώρες σε οικονομικές κρίσεις. Η Ελλάδα βίωσε αυτό το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008, όταν η εξάρτηση από δανειστές και διεθνείς αγορές οδήγησε σε υπερβολικό χρέος και αναγκαστικά μέτρα λιτότητας.

Συνοψίζοντας, η παγκοσμιοποίηση και η μαζικοποίηση, αν και φέρνουν ορισμένες ευκαιρίες, επιφέρουν και σημαντικά προβλήματα για την οικονομία μιας χώρας, όπως η Ελλάδα, επιδεινώνοντας τις ανισότητες, υπονομεύοντας την εθνική αυτονομία και εκθέτοντας την σε οικονομικούς κινδύνους.

~ Μέλος Ε.Ο.Ν. Θεσσαλονίκης 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο