Ἔκρηξις τοῦ πληθωρισμοῦ τόν Ὀκτώβριο

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ἅλμα πραγματοποίησε ὁ πληθωρισμός τόν Ὀκτώβριο σκαρφαλώνοντας στό 3,4% ἀπό 1,6% πού ἦταν τόν Σεπτέμβριο.

Eἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἐνῷ τόν Σεπτέμβριο ὁ πληθωρισμός εἶχε «φρενάρει» στόν βραδύτερο ρυθμό ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 2021, φέρνοντας τόν δείκτη σέ ἐπίπεδα πρό τῆς «ξέφρενης» κούρσας τῶν τιμῶν τοῦ 2022, ἐπανῆλθε ξανά στήν ἀνοδική πορεία του τόν Ὀκτώβριο. Αἰχμή τῆς πληθωριστικῆς ἐκρήξεως ἦταν ξανά τά τρόφιμα, προδιαγράφοντας ἕναν δύσκολο χειμῶνα γιά τά νοικοκυριά.

Μεγάλες ἀνατιμήσεις κατεγράφησαν στά ἔλαια-λίπη, κατά 26%, στά φροῦτα 20,5% καί στά λαχανικά 12,3%, κρέατα 8,3%, γαλακτοκομικά καί αὐγά 7%, ἀναψυκτικά-χυμοί φρούτων 14,3%.

Ἐνδεικτικό τοῦ κύματος ἀνατιμήσεων, κυρίως στόν χῶρο τῶν τροφίμων, εἶναι ὅτι καταγράφεται αὔξησις 26% στά ἔλαια, 20% στά φροῦτα, 12,3% στά λαχανικά καί 14,3% στούς χυμούς καί στό ἐμφιαλωμένο νερό.

Ἐπί πλέον καταγράφεται αὔξησις 10% στά στερεά καύσιμα καί 11% στά φαρμακευτικά προϊόντα. Ηὐξημένες κατά 10% εἶναι οἱ τιμές καί στά ἀεροπορικά εἰσιτήρια. Στόν ἀντίποδα ἐσυνεχίσθη ἡ ἐλεύθερη πτῶσις γιά τό φυσικό ἀέριο μέ ὑποχώρηση τιμῶν κατά 60,5%. Mέσα σέ μόλις ἕναν μῆνα (Σεπτέμβριος μέ Ὀκτώβριο), οἱ τιμές στό ἐλαιόλαδο «ἀνέβηκαν» 14,1%, στό πετρέλαιο θερμάνσεως κατά 12,7%, στά νωπά φροῦτα κατά 8%, ἐνῷ ἠκολούθησαν τόσο τά ἀεροπορικά εἰσιτήρια μέ 4,2% ὅσο καί τό φυσικό ἀέριο μέ 3,9%.

Εἰδικώτερα, μειώσεις καταγράφονται:

2,0% στήν ὁμάδα Στέγαση, λόγῳ μειώσεως κυρίως τῶν τιμῶν στό φυσικό ἀέριο. Μέρος τῆς μειώσεως αὐτῆς ἀντισταθμίστηκε ἀπό τήν αὔξηση κυρίως τῶν τιμῶν σέ: ἐνοίκια κατοικιῶν, ἐπισκευή καί συντήρηση κατοικίας, ἠλεκτρισμό, πετρέλαιο θερμάνσεως, στερεά καύσιμα.

0,4% στήν ὁμάδα Μεταφορές, λόγῳ μειώσεως κυρίως τῶν τιμῶν στά καύσιμα καί λιπαντικά. Μέρος τῆς μειώσεως αὐτῆς ἀντισταθμίστηκε ἀπό τήν αὔξηση κυρίως τῶν τιμῶν σέ: καινούργια αὐτοκίνητα, μεταχειρισμένα αὐτοκίνητα, ἀνταλλακτικά καί ἀξεσουάρ αὐτοκινήτου, συντήρηση καί ἐπισκευή ἐξοπλισμοῦ προσωπικῆς μεταφορᾶς, εἰσιτήρια μεταφορᾶς ἐπιβατῶν μέ ἀεροπλάνο.

3,2% στήν ὁμάδα Ἐπικοινωνίες, λόγῳ μειώσεως κυρίως τῶν τιμῶν στίς τηλεφωνικές ὑπηρεσίες.

Συμφώνως πρός τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή, ἀπό τήν σύγκριση τοῦ Γενικoῦ ΔΤΚ τοῦ Ὀκτωβρίου 2023 μέ τόν ἀντίστοιχο Δείκτη τοῦ Ὀκτωβρίου 2022 προέκυψε αὔξησις 3,4% ἔναντι αὐξήσεως 9,1% πού ἐσημειώθη κατά τήν ἀντίστοιχη σύγκριση τοῦ ἔτους 2022 μέ τό 2021 καί ἔναντι 1,6% πού εἶχε ὑποχωρήσει ὁ πληθωρισμός τόν Σεπτέμβριο. Σέ σύγκριση μέ τόν Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε αὔξηση 0,6%, ἔναντι μειώσεως 1,2% πού ἐσημειώθη κατά τήν ἀντίστοιχη σύγκριση τοῦ προηγούμενου ἔτους.

Ἐπίσης, ὁ μέσος πληθωρισμός τοῦ δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2022-Ὀκτωβρίου 2023, σέ σύγκριση μέ τόν ἀντίστοιχο Δείκτη τοῦ δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2021-Ὀκτωβρίου 2022, παρουσίασε αὔξηση 4,2%, ἔναντι αὐξήσεως 9,2% πού ἐσημειώθη κατά τήν ἀντίστοιχη σύγκριση τοῦ δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2021-Ὀκτωβρίου 2022 μέ τό δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2020-Ὀκτωβρίου 2021.

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο