Ἡ συμμαχία τῆς ἡμέρας μέ τήν νύχτα

Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης

 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ πού ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν θέση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας –μέ ἀπόφαση τοῦ ΚΥΣΕΑ, ὁ Κωνσταντῖνος Σκούμας, ἔκανε κάτι πρωτοφανές στά χρονικά: δημόσια δήλωση, μέ τήν ὁποία ἀποκάλυπτε τούς λόγους πού ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε τήν ἀντικατάστασή του, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα καί συγκεκριμένα ἰδιωτικά κέντρα ἐξουσίας.

Ἡ δήλωσή του αὐτή ἐνόχλησε τόσο πολύ τόν ἀμήχανο ὑπουργό Δημόσιας Τάξεως Τάκη Θεοδωρικάκο, ὥστε γιά πρώτη φορά στά χρονικά ἐπίσης δέν ἔγινε ἐπίσημη τελετή παράδοσης παραλαβῆς μεταξύ τοῦ τέως ἀρχηγοῦ καί τοῦ νῦν Λαζάρου Μαυροπούλου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν Δράμα, καί τόν συνοδεύουν κατ’ ἀρχήν καλές συστάσεις.

Μεταξύ τῶν ὅλων ὅσων ἐπεσήμανε ὁ ἀρχηγός (ὁ ὁποῖος ὅταν προήχθη στό ἀξίωμά του εἶχε νά ἐπιδείξει ἐπιτυχημένη δράση στήν βόρειο Ἑλλάδα, ἀλλά κατά τούς ἐπικριτές του δέν εἶχε …παραστάσεις Ἀθηνῶν), ἦταν, ὅπως προέβλεψε, ὅτι σύντομα θά ἀρχίσουν νά γίνονται κατανοητοί καί νά φωτίζονται περισσότερο οἱ λόγοι τῆς ἀπομακρύνσεώς του ἀπό τήν ἀρχηγία, ἕναν μόλις μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του.

Ὁ ἴδιος εἶχε ἀρνηθεῖ νά διαθέσει κι ἄλλους ἄνδρες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας γιά τήν φύλαξη εὐυπόληπτων προσώπων πού προκαλοῦν τήν ἀντιπάθεια τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, καθώς οἱ ἀριθμοί ἦταν ἀμείλικτοι: τό 15 ἕως 20% τῶν ἀντρῶν καί τῶν γυναικῶν τῆς ΕΛ.ΑΣ. ὑπηρετοῦν σήμερα σέ αὐτές τίς θέσεις μακριά ἀπό τά βασικά καθήκοντά τους γιά τήν διαφύλαξη τοῦ νόμου καί τῆς τάξης στήν κοινωνία. Εἶχε ἐπίσης ἀρνηθεῖ νά ὑποβάλει τά σέβη του σέ διάφορα ἀνυπόληπτα πρόσωπα, στά ὁποῖα τοῦ ζητήθηκε νά τά ὑποβάλει. Θεωροῦσε ὅτι ἀπό τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου καί τῆς τάξης δέν ἐξαιρεῖται κανένας, οὔτε αὐτός ὁ ὑπουργός, καί, τέλος, ἀνησυχοῦσε σφόδρα γιά τό γεγονός, ὅτι, σύμφωνα μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις ἀλλά ὄχι ἀποδείξεις, ἐκείνη τήν περίοδο ἕνα τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ταυτιζόταν μέ διάφορες συνιστῶσες τῆς ἑλληνικῆς μαφίας. Μέ δυό λόγια, ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀρχηγοῦ ζύγιζε πολύ περισσότερο ἀπό τά 16 γραμμάρια μιᾶς ὑποθέσεως πού συζητεῖτο τότε στούς διαδρόμους τῆς Κατεχάκη.

Ἔ, λοιπόν, ἀπό χθές, ὁ κύριος Σκούμας ἄρχισε νά δικαιώνεται. Ἕξι ἐν ἐνεργείᾳ ἀστυνομικοί συνελήφθησαν νά μετέχουν σέ δίκτυο ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης πού ἐκβίαζε ἐπιχειρηματίες, μέ βάση πληροφορίες πού ἁλίευαν ἀπό τά ἀπόρρητα ἠλεκτρονικά συστήματα πληροφοριῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Ἀπό τίς βάσεις δεδομένων. Ἔναντι ἁδρῶν ἀνταλλαγμάτων, φυσικά. Στίς μέρες μας βεβαίως κυριαρχεῖ τόσος πολύ μιθριδατισμός, πού αὐτά πού κάποτε συγκλόνιζαν τήν κοινωνία θεωροῦνται σήμερα ρουτίνα. Γι’ αὐτό, καί ἄς μήν περιμένουμε νά δοῦμε πουθενά κάποια σημαντική δημόσια συζήτηση γιά τήν κατάσταση στήν ὁποία βρίσκεται σήμερα τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὄχι βεβαίως ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν ἐντίμων Ἑλλήνων ἀστυνομικῶν πού παρακολουθοῦν μέ τρόμο ὅλα ὅσα συμβαίνουν καιρό τώρα μέσα στό σῶμα.

Ἐν προκειμένῳ, τήν συμμαχία τῆς ἡμέρας μέ τήν νύχτα. Τήν συμμαχία τοῦ νόμου μέ τήν παρανομία. Τήν συμμαχία τῶν διωκτῶν μέ τούς διωκόμενους. Καί ὅμως, συμβαίνει. Καί ἄς περνᾶ κάτω ἀπό τά ραντάρ, καθώς ἡ χώρα ζεῖ τό ὄνειρο τῶν ἐκλογῶν τῆς βίας καί τῆς συνουσίας.

Ὡστόσο, αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγάλα θέματα πού θά πρέπει νά συζητήσουμε σέ αὐτές τίς ἐκλογές. Τί εἴδους ἀστυνομία θέλουμε. Ὅπως καί τί εἴδους δικαιοσύνη. Τί εἴδους στρατό. Τί εἴδους ἐνημέρωση. Ἡ ποιότητα τῆς δημοκρατίας πρέπει νά τεθεῖ στήν ἡμερήσια διάταξη. Διότι ἄν δέν βρεθεῖ, θά ἔρθει ἡ στιγμή –ἀργά ἤ γρήγορα– πού θά γίνει κοινή πεποίθηση τό ἐρώτημα: Ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι αὐτές οἱ γραμμές θά ἀποτελέσουν τό λίπασμα γιά τήν δημόσια συζήτηση, ὥστε νά τεθοῦν τά πραγματικά ζητήματα στήν σωστή τους διάσταση. Ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία, τά σώματα ἀσφαλείας, πρέπει νά ὑπηρετοῦν τό δημόσιο συμφέρον. Οὐαί, καί ἀλίμονο μας, ἄν τμήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας παραδοθοῦν ἰδιωτικοποιημένα στήν μαφία, ἡ ὁποία ἀναλαμβάνει ὅλο καί περισσότερο νά διοικεῖ (γιά λογαριασμό ποίων δέν γνωρίζουμε) τίς ζῶνες ἐπιρροῆς στίς ὁποῖες ἔχει διαχωριστεῖ ἡ οἰκονομική ζωή τῆς χώρας. Ταῦτα, καί ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν. Μήν ἀκούσουμε κανέναν νά μᾶς λέει δέν ἤξερα, δέν γνώριζα, δέν μοῦ εἶπαν, ἄν παροξυνθοῦν τά πράγματα. Γιατί ὅλοι ξέρουν.

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο