Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού

Κυριακή και Εορτή της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, του πολυαγαπημένου μαθητή του Κυρίου, «τοῦ ἐπιπεσόντος τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ». Είναι εκείνος που έγραψε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, αλλά και τις τρεις Καθολικές Επιστολές, που φέρουν το όνομά του.

Όταν ήρθε ο καιρός της μεταβάσεώς του στον Κύριο σε βαθειά γεράματα, ψέλλιζε αυτή μόνο τη φράση συνέχεια: «Τεκνία αγαπάτε αλλήλους». (Ιωαν. ιγ’ 34) μτφ: «παιδιά μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον.» Και όταν οι μαθητές του ρώτησαν γιατί συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, αυτός απάντησε «διότι είναι εντολή του Κυρίου, και όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί».

Φιλόκαλος, προσεγμένος, σεμνός και άριστος ο ερανισμός των στοιχείων από την ζωή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού της Αγάπης! Η δε βυζαντινή εικόνα του Αγίου, καταπληκτική, υπέροχη, υποβάλλοντας τον κάθε της θεατή, ευχάριστα! Το Πνεύμα του Θεού, με την μορφή του μικρού και ειρηνικού Αγγέλου στον ώμο του επιστηθίου φίλου του Χριστού, υποψιθυρίζει μυστικοπρεπώς στο «Ἀποστολικὸ οὖς» υπέρτατες θεολογικές αλήθειες, έννοιες και καταστάσεις, απείρου κάλλους, αφράστου βάθους και ανείπωτου ύψους.

 

Πατρός παρέστης ηγαπημένῳ Λόγῳ,

Πάντων μαθητῶν Ἠγαπημένε πλέον.

Πρός γε Θεὸν μετέβη βροντῆς παῖς εἰκάδι ἕκτῃ.

 

Αρκετοί είχαν την άποψη ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε, αλλά μετατέθηκε στην άλλη ζωή, όπως ο Ενώχ και ο Ηλίας. Αφορμή γι’ αυτή την άποψη έδωσε το γνωστό ευαγγελικό χωρίο, Ιωάννου κα’ 22. Όμως, ο αμέσως επόμενος στίχος κα’ 23 διευκρινίζει τα πράγματα.

H παράδοση που ασπάσθηκε η Εκκλησία μας είναι η εξής: Ο Ιωάννης σε βαθειά γεράματα πέθανε στην Έφεσο και τάφηκε έξω απ’ αυτή. Αλλά μετά από μερικές ήμερες, όταν οι μαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο, βρήκαν αυτόν κενό. Η Εκκλησία μας, λοιπόν, δέχεται ότι στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου συνέβη ότι και με την Παναγία μητέρα Του. Δηλαδή, ο Ιωάννης ναι μεν πέθανε και ετάφη, αλλά μετά τρεις ημέρες αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή, για την οποία ο ίδιος, να τί λέει σχετικά: «Ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν, ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει» (Α’ επιστολή Ιωάννου, ε’ 12). Εκείνος, δηλαδή, που είναι ενωμένος μέσω της πίστης με το Χριστό και τον έχει δικό του, έχει την αληθινή και αιώνια ζωή. Εκείνος, όμως, που δεν έχει τον Υιό του Θεού, να έχει υπ’ όψιν του πως δεν έχει και την αληθινή και αιώνια ζωή.

Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο