Γόρτυνος Ιερεμίας: Χριστός Ανέστη

Χριστός Ἀνέστη!

 

1. Φτάνει ὁ χαιρετισμός αὐτός γιά νά δονήσει τήν καρδιά μας ἀπό χαρά καί ἐνθουσιασμό, γιατί τό «Χριστός ἀνέστη» εἶναι μιά μικρή μέν, ἀλλά δυνατή ὁμολογία τῆς πίστης μας.
«Χριστός ἀνέστη», γιατί ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστης μας εἶναι Θεός καί δέν μπορεῖ νά Τόν κρατήσει τό σκοτεινό βασίλειο τοῦ θανάτου. Κατέβηκε μέχρις ἐκεῖ γιά νά τό διαλύσει καί νά δώσει ἀληθινή ζωή στούς ἐκεῖ νεκρούς. Γι᾽ αὐτό καί λέμε «καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»!

2. Στόν πασχάλιο αὐτόν χαιρετισμό μου, ἀδελφοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι τό «Χριστός ἀνέστη»ψαλλόταν πιό τρανά καί πιό ἐνθουσιαστικά στά σκληρά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, γιατί ἄναβε τόν πόθο καί τήν ἐλπίδα γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Ἔθνους μας. Τούς στοίχιζε ὅμως τήν ζωή τους τό «Χριστός ἀνέστη»αὐτό.
Ἔτσι λοιπόν οἱ Τοῦρκοι πλησίασαν ἕνα χριστιανό παλλικάρι καί τοῦ εἶπαν νά τουρκέψει καί αὐτοί τοῦ ὑποσχέθηκαν ὅτι θά τόν κάνουν ἄρχοντα.
Καί τό παλλικάρι εἶπε ναί, δέχεται, ἀλλά θέλει τήν ἄρνηση αὐτή τοῦ Χριστοῦ νά τήν κάνει μέρα πού τιμοῦν καί ἑορτάζουν πολύ οἱ χριστιανοί καί αὐτή εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Πάσχα.

Καί εἶπε μάλιστα ὅτι θέλει νά αποκηρύξει τόν Χριστό από ψηλά, από τόν μιναρέ τῶν Τούρκων, γιά νά τόν ἀκοῦνε ὅλοι. Οἱ Τοῦρκοι πανηγύρισαν ἀπό τήν ὑπόσχεση αὐτή τοῦ χριστιανοῦ νέου καί τήν ημέρα τοῦ Πάσχα μαζεύτηκαν ὅλοι τους κάτω ἀπό τόν μιναρέ, γιά νά χαροῦν τήν ἀλλαξοπιστία τοῦ χριστιανοῦ. Καί τό χριστιανό παλλικάρι ψηλά ἀπό τόν μιναρέ ὅπου ἀνέβηκε, ἀντί γιά ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως περίμεναν οἱ Τοῦρκοι, ἔψαλε μέ δυνατή τήν φωνή του τό «Χριστός ἀνέστη».

Λύσσαξαν οἱ Τοῦρκοι ἀπό κάτω. Καί ἀνέβηκαν στόν μιναρέ γιά νά τόν πετάξουν ἀπό ἐκεῖ καί νά τόν θανατώσουν. Ἀλλά μέχρι νά ἀνεβοῦνε ἐκεῖ ψηλά, ὁ νεαρός ἔψελνε καί πάλι ἔψελνε συνέχεια τό «Χριστός ἀνέστη»! Τό ἔψαλε πέντε φορές δυνατα-δυνατά μέσα ἀπό τήν καρδιά καί ὁμολόγησε ἔτσι μαρτυρικά τήν πίστη τῆς πατρίδας μας στόν ἀναστάντα Χριστό.

3. Ἔτσι περάσαμε τήν Τουρκιά, Καί πάλι μέ τήν δύναμη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ θά ἀντιμετωπίζουμε πάντα τούς ὕπουλους ἐχθρούς τῆς πίστης μας καί τῆς πατρίδας μας, πού τούς βλέπουμε πάντοτε, ἀλλά καί σήμερα περισσότερο.

 

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως+ Ἰερεμίας

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο