Εθνικός Συντηρητισμός: Μια Διακήρυξη Αρχών

June 15, 2022|12:01 am

The Edmund Burke Foundation – The American Conservative

Μετάφραση-Επιμέλεια: Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία

 

Ένας κόσμος ανεξαρτήτων εθνών είναι η μόνη εναλλακτική απέναντι στις διεθνιστικές ιδεολογίες που επιδιώκουν να επιβάλλουν ένα ομογενοποιητικό, καταστροφικό καθεστώς σε όλη την υδρόγειο.

 

Είμαστε πολίτες δυτικών εθνών που παρακολουθούμε την επικαιρότητα με ανησυχία καθώς οι παραδοσιακές πεποιθήσεις, οι θεσμοί και οι ελευθερίες που στηρίζουν τη ζωή στις χώρες που αγαπάμε έχουν σταδιακά υπονομευθεί και ανατραπεί.

Βλέπουμε την παράδοση των ανεξάρτητων, αυτοδιοικούμενων εθνών ως το θεμέλιο για την αποκατάσταση ενός σωστού δημοσίου προσανατολισμού προς τον πατριωτισμό και το θάρρος, την τιμή και την πίστη, τη θρησκεία και τη σοφία, την εκκλησία και την οικογένεια, τον άνδρα και τη γυναίκα, τα ιερά και τα όσια, τη λογική και δικαιοσύνη. Είμαστε συντηρητικοί γιατί θεωρούμε ότι τέτοιες αρετές είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του πολιτισμού μας. Βλέπουμε μια τέτοια αποκατάσταση ως προϋπόθεση για την ανάκτηση και τη διατήρηση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ευημερίας μας.

Τονίζουμε την ιδέα του έθνους επειδή βλέπουμε έναν κόσμο ανεξάρτητων εθνών – το καθένα επιδιώκει τα δικά του εθνικά συμφέροντα και υποστηρίζει τις δικές του εθνικές παραδόσεις – ως τη μόνη γνήσια εναλλακτική στις διεθνιστικές ιδεολογίες που τώρα επιδιώκουν να επιβάλουν ένα ομογενοποιητικό, καταστροφικό καθεστώς σε ολόκληρη την υδρόγειο.

Βασιζόμενοι σε αυτήν την κληρονομιά, διακηρύττουμε λοιπόν τις ακόλουθες αρχές:

 

1) Εθνική Ανεξαρτησία: Θέλουμε να δούμε έναν κόσμο ανεξαρτήτων εθνών. Κάθε έθνος ικανό να αυτοκυβερνηθεί θα πρέπει να χαράξει τη δική του πορεία σύμφωνα με τη δική του ιδιαίτερη συνταγματική, γλωσσική και θρησκευτική κληρονομιά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα δικά του σύνορα και να ασκεί πολιτικές που θα ωφελήσουν τους δικούς του ανθρώπους. Υποστηρίζουμε μια πολιτική επανεξοπλισμού από ανεξάρτητα αυτοδιοικούμενα έθνη και αμυντικών συμμαχιών που σκοπό έχουν να αποτρέψουν την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.

2) Απόρριψη Ιμπεριαλισμού και Παγκοσμιοποίησης: Υποστηρίζουμε ένα σύστημα ελεύθερης συνεργασίας και ανταγωνισμού μεταξύ των εθνών-κρατών, συνεργαζόμενοι μέσω εμπορικών συνθηκών, αμυντικών συμμαχιών και άλλων κοινών σχεδίων που σέβονται την ανεξαρτησία των μελών τους. Αλλά είμαστε αντίθετοι με τη μεταφορά της εξουσίας των εκλεγμένων κυβερνήσεων σε διεθνή ή υπερεθνικά όργανα—μια τάση που προσποιείται την υψηλή ηθική νομιμότητα, ακόμη και όταν αποδυναμώνει την αντιπροσωπευτική κυβέρνηση, σπέρνει την αποξένωση και τη δυσπιστία των λαών και ενισχύει την επιρροή των αυταρχικών καθεστώτων. Συνεπώς, απορρίπτουμε τον ιμπεριαλισμό στις διάφορες σύγχρονες μορφές του: Καταδικάζουμε τον ιμπεριαλισμό της Κίνας, της Ρωσίας και άλλων αυταρχικών δυνάμεων. Επίσης εναντιωνόμαστε στον φιλελεύθερο ιμπεριαλισμό της τελευταίας γενιάς των ΗΠΑ, που προσπάθησε να αποκτήσει δύναμη, επιρροή και πλούτο κυριαρχώντας σε άλλα έθνη και προσπαθώντας να τα ξαναφτιάξει με το δικό του καθεστώς.

3) Εθνική Κυβέρνηση: Το ανεξάρτητο έθνος-κράτος ιδρύθηκε για να δημιουργήσει μια καλύτερη ένωση μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων, κομμάτων και περιοχών ενός δεδομένου έθνους, να εξασφαλίσει την κοινή τους άμυνα και δικαιοσύνη, τη γενική ευημερία και την αξία της ελευθερίας για αυτήν και για τις επόμενες γενιές. Πιστεύουμε σε ένα ισχυρό αλλά μη-αυταρχικό κράτος, που υπόκειται σε συνταγματικούς περιορισμούς και σε μια κατανομή των εξουσιών. Συνιστούμε μια δραστική μείωση της εμβέλειας του διοικητικού κράτους και του δικαστικού σώματος που διαμορφώνει πολιτικές οι οποίες διαβρώνουν νομοθετικές δομές  που εκπροσωπούν όλο το φάσμα των συμφερόντων και των αξιών ενός έθνους. Συνιστούμε τη φεντεραλιστική αρχή, η οποία ορίζει την ανάθεση εξουσίας στις αντίστοιχες πολιτείες ή υποδιαιρέσεις του έθνους, ώστε να επιτρέπεται μεγαλύτερη ποικιλία, πειραματισμός και ελευθερία. Ωστόσο, σε εκείνα τις περιφέρειες ή υποδιαιρέσεις στα οποία ο νόμος και η δικαιοσύνη έχουν καταφανώς διαφθαρεί ή όπου κυριαρχεί η ανομία, η ανηθικότητα και η διάλυση, η εθνική κυβέρνηση πρέπει να παρεμβαίνει δυναμικά για να αποκαθιστά την τάξη.

4) Θεός και Επικρατούσα Θρησκεία: Κανένα έθνος δεν μπορεί να αντέξει για πολύ χωρίς ταπείνωση και ευγνωμοσύνη ενώπιον του Θεού και φόβο για την κρίση του. Αξίες που βρίσκονται στην αυθεντική θρησκευτική παράδοση. Για χιλιετίες, η Βίβλος ήταν ο πιο σίγουρος οδηγός μας, τροφοδοτώντας τον κατάλληλο προσανατολισμό προς τον Θεό, τις πολιτικές παραδόσεις του έθνους, τα δημόσια ήθη, την υπεράσπιση των αδυνάτων και την αναγνώριση πραγμάτων που δικαίως θεωρούνται ιερά. Η Βίβλος πρέπει να θεωρείται βασική πηγή ενός δυτικού πολιτισμού στα σχολεία και τα πανεπιστήμια και ως πολιτιστική κληρονομιά πιστών και αλλοθρήσκων. Όπου υπάρχει χριστιανική πλειοψηφία, ο δημόσιος βίος πρέπει να έχει τις ρίζες του στον Χριστιανισμό και στο ηθικό του όραμα, το οποίο θα πρέπει να τιμάται από το κράτος και άλλους θεσμούς τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς. Ταυτόχρονα, οι Εβραίοι και άλλες θρησκευτικές μειονότητες πρέπει να προστατεύονται στην τήρηση των δικών τους παραδόσεων, στην ελεύθερη διακυβέρνηση των κοινοτικών τους θεσμών και σε όλα τα θέματα που αφορούν την ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών τους. Τα ενήλικα άτομα θα πρέπει να προστατεύονται από θρησκευτικό ή ιδεολογικό καταναγκασμό στην ιδιωτική τους ζωή και στα σπίτια τους.

5) Κράτος Δικαίου: Πιστεύουμε στο κράτος δικαίου. Με αυτό εννοούμε ότι οι πολίτες και οι ξένοι, και η κυβέρνηση και ο λαός, πρέπει να αποδέχονται και να τηρούν τους νόμους του έθνους. Στην Αμερική, αυτό σημαίνει αποδοχή και συμβίωση σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1787, τις τροποποιήσεις του, τον δεόντως θεσπισμένο καταστατικό νόμο και τη μεγάλη κληρονομιά του κοινού δικαίου. Όλοι συμφωνούν ότι η αλλαγή και η βελτίωση των εθνικών νομικών παραδόσεων και θεσμών είναι μερικές φορές απαραίτητη. Αλλά η απαραίτητη αλλαγή πρέπει να γίνει μέσω του νόμου. Έτσι διατηρούμε τις εθνικές μας παραδόσεις και το ίδιο το έθνος μας. Οι ταραχές, οι λεηλασίες και άλλες απαράδεκτες δημόσιες ταραχές πρέπει να τερματιστούν γρήγορα.

6) Ελευθερία Επιχειρηματικότητας: Πιστεύουμε ότι μια οικονομία που βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ελεύθερη επιχειρηματικότητα είναι η πλέον κατάλληλη για την προώθηση της ευημερίας του έθνους και σύμφωνη με τις παραδόσεις της ατομικής ελευθερίας που έχουν κεντρική θέση στην αγγλοαμερικανική πολιτική παράδοση. Απορρίπτουμε τη σοσιαλιστική αρχή, η οποία προϋποθέτει ότι η οικονομική δραστηριότητα του έθνους μπορεί να διεξάγεται σύμφωνα με ένα ορθολογικό σχέδιο που υπαγορεύει το κράτος. Όμως η ελεύθερη αγορά δεν μπορεί να είναι απόλυτη. Η οικονομική πολιτική πρέπει να υπηρετεί τη γενική ευημερία του έθνους. Σήμερα, οι παγκοσμιοποιημένες αγορές επιτρέπουν στις εχθρικές ξένες δυνάμεις να λεηλατήσουν την παραγωγική ικανότητα της Αμερικής και άλλων χωρών , αποδυναμώνοντάς τις οικονομικά και διχάζοντάς τις εσωτερικά. Ταυτόχρονα, οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες εναντιώνονται σε οποιοδήποτε έθνος, βλάπτουν τη δημόσια ζωή λογοκρίνοντας τον πολιτικό λόγο, πλημμυρίζοντας τη χώρα με επικίνδυνες και εθιστικές ουσίες και πορνογραφία και προωθώντας εμμονικές, καταστροφικές προσωπικές συνήθειες. Μια συνετή εθνική οικονομική πολιτική θα πρέπει να προωθεί την ελεύθερη επιχειρηματικότητα, αλλά πρέπει επίσης να μετριάζει τις απειλές για το εθνικό συμφέρον, να επιδιώκει επιθετικά την οικονομική ανεξαρτησία από εχθρικές δυνάμεις, να καλλιεργεί βιομηχανίες ζωτικής σημασίας για την εθνική άμυνα και να αποκαθιστά και να αναβαθμίζει τις παραγωγικές ικανότητες ζωτικής σημασίας για τη δημόσια ευημερία. Ο διεθνιστικός καπιταλισμός, η επιλεκτική προώθηση της εταιρικής κερδοφορίας από τα όργανα της κρατικής εξουσίας, θα πρέπει να εκτεθεί και να απορριφθεί.

7) Δημόσια Έρευνα: Σε μια εποχή που η Κίνα ξεπερνά γρήγορα την Αμερική και τα δυτικά έθνη σε τομείς ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την άμυνα, χρειάζεται ένα πρόγραμμα τύπου Ψυχρού Πολέμου με πρότυπο το DARPA, το «φεγγάρι» και το SDI για να επικεντρωθούν οι δημόσιοι πόροι μεγάλης κλίμακας σε επιστημονική και τεχνολογική έρευνα με στρατιωτικές εφαρμογές, για την αποκατάσταση και αναβάθμιση της εθνικής παραγωγικής ικανότητας και την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική. Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζουμε ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια σε αυτό το σημείο είναι προσανατολισμένα κομματικά και παγκοσμιοποιημένα και εναντιώνονται σθεναρά στις εθνικιστικές και συντηρητικές ιδέες. Τέτοια ιδρύματα δεν αξίζουν την υποστήριξη των φορολογουμένων εκτός και αν αφιερωθούν εκ νέου στο εθνικό συμφέρον. Η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να εξυπηρετεί προφανείς εθνικές ανάγκες.

8) Οικογένεια και Παιδιά: Πιστεύουμε ότι η παραδοσιακή οικογένεια είναι η πηγή των αρετών της κοινωνίας και αξίζει μεγαλύτερη υποστήριξη από τη δημόσια πολιτική. Η παραδοσιακή οικογένεια, που χτίζεται γύρω από έναν ισόβιο δεσμό μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και σε έναν ισόβιο δεσμό μεταξύ γονέων και παιδιών, είναι το θεμέλιο όλων των άλλων επιτευγμάτων του πολιτισμού μας. Η αποσύνθεση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοσημείωτης μείωσης του γάμου και του τοκετού, απειλεί σοβαρά την ευημερία και τη βιωσιμότητα των δημοκρατικών εθνών. Μεταξύ των αιτιών είναι ένας απεριόριστος ατομικισμός που θεωρεί τα παιδιά ως βάρος, ενώ ενθαρρύνει όλο και πιο ριζοσπαστικές μορφές σεξουαλικής εκτροπής και πειραματισμού ως εναλλακτική λύση στις ευθύνες της οικογενειακής και της εκκλησιαστικής ζωής. Οι οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες που ευνοούν τη σταθερή οικογενειακή και εκκλησιαστική ζωή και την ανατροφή των παιδιών αποτελούν προτεραιότητες υψίστης σημασίας.

9) Μετανάστευση: Η μετανάστευση έχει συνεισφέρει αρκετά στη δύναμη και την ευημερία των δυτικών εθνών. Αλλά η σημερινή τάση για ανεξέλεγκτη και μη αφομοιώσιμη μετανάστευση έχει γίνει πηγή αδυναμίας και αστάθειας, όχι δύναμης και δυναμισμού, απειλώντας την εσωτερική συνοχή και τελικά τη διάλυση της εθνικής κοινότητας. Σημειώνουμε ότι τα δυτικά έθνη έχουν επωφεληθεί τόσο από φιλελεύθερες όσο και από περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης σε διάφορες χρονικές στιγμές. Ζητούμε πολύ πιο περιοριστικές πολιτικές έως ότου αυτές οι χώρες υιοθετήσουν το πνεύμα να θεσπίσουν πιο ισορροπημένες, παραγωγικές και αφομοιωτικές πολιτικές. Οι περιοριστικές πολιτικές μπορεί μερικές φορές να περιλαμβάνουν απαγόρευση της μετανάστευσης.

10) Φυλή:  Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού και ότι η δημόσια πολιτική πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτό το γεγονός. Η αξία ή η πίστη κανενός ατόμου δεν μπορεί να κριθεί από το σχήμα των χαρακτηριστικών του ή το χρώμα του δέρματός του. Η ιστορία της ρατσιστικής ιδεολογίας και της καταπίεσης και οι συνεχείς συνέπειές της απαιτούν να τονίσουμε αυτήν την αλήθεια. Καταδικάζουμε τη χρήση κρατικών και ιδιωτικών ιδρυμάτων τα οποία κάνουν διακρίσεις και διχάζουν με βάση τη φυλή. Οι πολιτιστικές συμπάθειες που ενθαρρύνονται από έναν αξιοπρεπή εθνικισμό προσφέρουν μια υγιή βάση για συμφιλίωση και ενότητα μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Ο εθνικισμός που ασπαζόμαστε σέβεται και συνδυάζει τις συγκεκριμένες ανάγκες μειονοτικών κοινοτήτων και το κοινό καλό του έθνους στο σύνολό του.

 

ΠΗΓΗ

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο