Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως : Χριστιανισμός και Ελληνισμός

Του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

«Ὁ Ἕλλην εἶναι πλασμένος φιλόσοφος, εἶναι καὶ πλασμένος Χριστιανός, εἶναι πλασμένος νὰ γνωρίζει τὴν Αλήθειαν καὶ νὰ τὴν διαδίδει εἰς τὰ ἄλλα Ἔθνη. Ναί, ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ τὴν Θεία Πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπόστολή του, αὐτὸ εἶναι τὸ ξεχωριστὸ κάλεσμα μεταξὺ τῶν Ἐθνῶν. Ἀπὸ καταβολῆς κόσμου τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος ἦταν πλασμένο διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν. Ὁ Θεὸς διέπλασεν τὸ Ἑλληνικὸ Έθνος ὡς ὀφθαλμὸν εἰς τὸ σῶμα τῆς ἀνθρωπότητος.».

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ζωντανός Θεός και η Ορθοδοξία είναι η Κιβωτός της Αλήθειας. Το Γένος των Ελλήνων έχει πλαστεί για την αιωνιότητα και είναι επιφορτισμένο με το Ιερό καθήκον να κρατά την δάδα της αληθινής Πίστης άσβεστη μέχρι τα έσχατα.

«Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ὡς προπαιδείας εἰς τὸν Χριστιανισμόν»

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο