4 Δεκεμβρίου: Η Αγία Βαρβάρα προστάτις του πυροβολικού

Η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς ας σκεπάζει, προστατεύει και επιδαψιλεύει αφειδώς τις Χάρες Της στο αξιόμαχο, ετοιμοπόλεμο και καύχημα των Ενόπλων Δυνάμεων μας, το Πυροβολικό και σώματα τεθωρακισμένων της Πατρίδος μας, τα οποία διαφυλάττουν με ισχύ, πυγμή και αποφασιστικότητα την ασφάλεια της χώρας, την Εθνική μας κυριαρχία και την ανεξαρτησία και Ελευθερία του λαού μας από το επίβουλο νεοθωμανικό κράτος συμμορία και κάθε εξωτερική εχθρική απειλή, που εποφθαλμιά τα κεκτημένα και τα δίκαια της Φυλής μας !

Τὸν νυμφίον σου Χριστὸν ἀγαπήσασα, τὴν λαμπάδα σου φαιδρῶς εὐτρεπίσασα, ταῖς ἀρεταῖς διέλαμψας Πανεύφημε· ὅθεν εἰσελήλυθας, σὺν αὐτῷ εἰς τοὺς γάμους, τὸ στέφος τῆς ἀθλήσεως, παρ’ αὐτοῦ δεξαμένη, ἀλλ’ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, τοὺς ἐκτελοῦντας Βαρβάρα τὴν μνήμην σου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο