21 Νοεμβρίου : Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις !

Τα Εισόδια της Θεοτόκου, μία εκ των σπουδαιοτέρων εορτών της Χριστιανοσύνης, τιμώνται οι περιώνυμες για το ακμαίο φρόνημα και το ακλόνητο ήθος τους Ένοπλες Δυνάμεις. Τα Τρία Σώματα του φιλοχρίστου και φιλοπάτριδος Στρατού μας αποτελούν τον άγρυπνο φρουρό της Φυλής μας, ο οποίος με υποδειγματική ετοιμότητα και ακαταμάχητη πίστη στα ιδανικά της Πατρίδος, βρίσκεται μονίμως σε θαυμαστή επιφυλακή για την διασφάλιση της Εθνικής μας κυριαρχίας και την προάσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητος. Με στρατιωτική αρετή, σιδηρά πειθαρχία και αλύγιστο πείσμα ως εφάμιλλοι συνεχιστές των Μαραθωνομάχων, των Σαλαμινομάχων, των προμάχων των Θερμοπυλών, των οπλαρχηγών και καπεταναίων του ’21, των πολεμιστών της Πίνδου και των μαχητών της Μεγαλονήσου αναμετρώνται με τα ιστορικότερα πρότυπα τόλμης και ευψυχίας του διαχρονικού Ελληνισμού. Οι αρετές, οι θυσίες και η αποφασιστικότητά τους εγγυώνται καθημερινα την ασφάλεια, την πρόοδο και την ευημερία του λαού μας. Αδιακόπως σε εγρήγορση προς αντιμετώπιση πάσης απειλής απο το νεοθωμανικό κράτος-συμμορία οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δικαίως κατακτούν τον τίτλο της φυσικής αριστοκρατίας του Έθνους γενόμενες το αδαμάντινο κύτταρο της Εθνικής μας κοινωνίας. Σ’ αυτές οφείλουμε την Ελευθερία και την ίδια την ύπαρξή μας !

Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα, παρεγένου ἐν Ναῷ Κυρίου, τοῦ ἀνατραφῆναι εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς ἡγιασμένη. Τότε καὶ Γαβριὴλ ἀπεστάλη πρὸς σὲ τὴν πανάμωμον, τροφὴν κομίζων σοι. Τὰ οὐράνια πάντα ἐξέστησαν, ὁρῶντα τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν σοὶ σκηνῶσαν. Διὸ ἄσπιλε ἀμόλυντε, ἡ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς δοξαζομένη, Μήτηρ Θεοῦ, σῷζε τὸ γένος ἡμῶν.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο