Πρόκλησις Φιντάν γιά «τουρκική μειονότητα» σέ Θράκη καί Δωδεκάνησα!

ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ δηλώσεις περί «τουρκικῆς μεινότητος» στίς περιοχές τῆς Θράκης καί τῶν Δωδεκανήσων ἔκανε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Χακάν Φιντάν.

 

Καταθέτοντας στήν Ἐπιτροπή Σχεδιασμοῦ καί Προϋπολογισμοῦ τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, ὁ Χακάν Φιντάν δήλωσε: «Θά συνεχίσουμε νά προστατεύουμε τά δικαιώματα καί τά συμφέροντά μας στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο μέ προσοχή. Ἐπιθυμοῦμε νά προωθήσουμε τίς σχέσεις μας μέ τήν γειτονική μας Ἑλλάδα, μέσῳ ἑνός εἰλικρινοῦς καί ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου στή βάση μιᾶς θετικῆς ἀτζέντας».

Ἐν συνεχείᾳ, ὅμως, ἔθεσε ζήτημα σεβασμοῦ καί προστασίας αὐτῆς πού ἀπεκάλεσε «τουρκική μειονότητα στήν Ἑλλάδα»: ««Ἡ κατάστασις τῆς τουρκικῆς μειονότητος στή Δυτική Θράκη καί τῶν ὁμογενῶν μας οἱ ὁποῖοι ζοῦν στά Δωδεκάνησα εἶναι ἕνα ἀπό τά θέματα πού θέτουμε ὡς προτεραιότητα. Παρακολουθοῦμε στενά τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμογενῶν μας σέ τομεῖς ὅπως ἡ ἐκπαίδευσις, οἱ θρησκευτικές ἐλευθερίες καί ἡ διαχείρισις τῶν ἱδρυμάτων, τά ὁποῖα κατοχυρώνονται ἀπό τή Συνθήκη Εἰρήνης τῆς Λωζάννης καί τίς διεθνεῖς συμβάσεις». Ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν δυναμιτίζει τήν ἀτμόσφαιρα μέ τήν ἀναφορά περί «τουρκικῆς μειονότητος» στήν χώρα μας, τήν στιγμή πού ἡ ἑλληνική κυβέρνησις προετοιμάζεται νά ὑποδεχθεῖ ἀξιωματούχους τῆς Ἀγκύρας στήν Ἑλλάδα.

Ἀκολούθως, ἀνεφέρθη καί ὁ ἴδιος ὁ ὁ Χακάν Φιντάν στήν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τῆς τουρκικῆς ἀντιπροσωπείας στήν Ἀθήνα στίς ἀρχές Δεκεμβρίου: «Στίς συναντήσεις ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πού πραγματοποιήσαμε κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους, ἐντείναμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν ἀνάπτυξη μιᾶς θετικῆς ἀτζέντας καί ἀναζωογονήσαμε τούς ὑφιστάμενους μηχανισμούς διαλόγου μας. Συνεχίζουμε τίς προετοιμασίες μας γιά τήν πέμπτη συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου Συνεργασίας Ὑψηλοῦ Ἐπιπέδου, ἡ ὁποία ἔχει προγραμματιστεῖ νά πραγματοποιηθεῖ στήν Ἀθήνα στίς 7 Δεκεμβρίου 2023». Ἀλγεινή ἐντύπωση σέ Ἀθήνα καί Λευκωσία προεκάλεσαν καί οἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ἀξιωματούχου ἀναφορικῶς μέ τό Κυπριακό. Ὁ Χακάν Φιντάν ἐπανέλαβε τήν πάγια τουρκική θέση, ὅτι «τό κλειδί γιά μιά δίκαιη, μόνιμη καί βιώσιμη διευθέτηση τοῦ ζητήματος στή βάση τῶν πραγματικοτήτων στό νησί εἶναι ἡ κατοχύρωσις τῆς κυρίαρχης ἰσότητος καί τοῦ ἰσότιμου διεθνοῦς καθεστῶτος τοῦ “τουρκοκυπριακοῦ” λαοῦ, πού ἀποτελοῦν ἐγγενῆ δικαιώματά του.» Κατέληξε πώς «ἄν ὑπάρξει διαπραγμάτευσις, αὐτή δέν θά γίνει μεταξύ δύο κοινοτήτων, ἀλλά μεταξύ δύο κρατῶν καί τό καθεστώς τῶν δύο πλευρῶν θά ἐξισωθεῖ πρίν καθίσουν στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων.»

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο