Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ – 19 Ιουλίου / εορτή ανακομιδής Ιερών λειψάνων

Διδαχές Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ:

 

“H πολυλογία είναι αρκετὴ να διασπάσει την ψυχικὴ ειρήνη ενὸς πνευματικού ανθρώπου. ”

” Κατά το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας, δηλα­δή στο ήμισυ της επιγείου ζωής, συμβαίνει να κάνει ο άνθρωπος μεγάλο αγώνα για την διατήρηση του εαυ­τού του. Πολλοί σ’ αυτή την ηλικία δεν παραμένουν στην αρετή, ξεφεύγουν, και ακολουθούν τον δρόμο των επιθυμιών τους.”

 

Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ
19 Ιουλίου / εορτή ανακομιδής Ιερών λειψάνων

 

” Ο Τσάρος Νικόλαος θα είναι Χριστιανός μέχρι τα βάθη του. Ο Τσάρος θα μας επισκεφθή με όλη του την Οικογένεια. Τί χαρά θα γίνη τότε! Θα εορτασθή το Πάσχα μέσα στο καλοκαίρι! ”

(Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ)

 

Προφητικά λόγια του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ, που εκπληρώθηκαν με την Αγιοκατάταξή του και την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων στις 19 Ιουλίου 1903 με την παρουσία του Αγίου Τσάρου Νικόλαου Β’ Ρομάνοφ και της Οικογένειάς του. Η Αγιοκατάταξη την οποία ο Νικόλαος προσπάθησε, συναντώντας μεγάλη δυσκολία να προωθήσει και τελικά το κατόρθωσε, ήταν ενός από τους πιο αγαπημένους Αγίους του Λαού της Ρωσίας, του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ, τον οποίο ο Τσάρος και η Οικογένειά του τιμούσε ιδιαίτερα. Ο Νικόλαος διατηρούσε στο γραφείο του ένα πορτραίτο του Αγίου και πολύ πριν από το γεγονός της Αγιοκατάταξης εξέφραζε την βεβαιότητά του για την Αγιότητά του. Έλεγε χαρακτηριστικά:

”Είμαι ήδη τόσο πεπεισμένος για την Αγιότητα και την θαυματουργική χάρη του Αγίου Σεραφείμ, που κανείς δεν θα μπορέσει να κλονίσει ποτέ την πίστη μου. Έχω αδιάσειστες αποδείξεις γι’ αυτό”.

 

Στη φωτογραφία ο Τσάρος Νικόλαος Β΄ (πρώτος αριστερά) μεταφέρει τη Λάρνακα με τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο