Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού !

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης,

Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Εκκλησίας,

Σταυρός, βασιλέων τό κραταίωμα,

Σταυρός, πιστῶν τό στήριγμα,

Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καί τῶν δαιμόνων τό τραῦμα»

Η Αγία Ανατολική του Χριστού Εκκλησία εορτάζει σήμερα την πανηγυρική ανέρευση του Τιμίου και Ζωφόρου Ξύλου της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού από την θεόστεπτη Βασίλισσα Ελένη, μητέρα του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, καθώς και την παγκόσμια Ύψωση του στους Αγίους Τόπους. Ο Σταυρός από όργανο βασανισμού και οδύνης τρέπεται σε τρόπαιο Ελευθερίας, θρίαμβο της Αφθαρσίας και σκήπτρο Νίκης της Ζωής επί του Θανάτου. Στους χαλέπους καιρούς, που διανύουμε, οι οποίοι έχουν αποκτήσει χαρακτήρα διώξεων των χριστιανών, ο Σταυρός του Χριστού ίσταται ως το ακατάλυτο σύμβολο της Αγάπης, που εμψυχώνει, ενδυναμώνει και γεμίζει με αστείρευτη ελπίδα το χριστεπώνυμο πλήρωμα ένεκα της Θυσίας και της ματωμένης Δόξης του Υψίστου !

Χρόνια πολλά σ’ όλους τους εορτάζοντες και όλες τις εορτάζουσες!

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο