Περί προσωπικῶν -δῆθεν- δεδομένων…

Γράφει ο Δημήτρης Καπράνος

 

Χαμός ἔγινε μέ τήν διαρροή τῶν ἠλεκτρονικῶν διευθύνσεων τῶν ὁμογενῶν, πρός τούς ὁποίους ἡ ἀποσυρθεῖσα ἀπό τήν κούρσα τῶν εὐρωεκλογῶν ὑποψηφία ἔστειλε ἠλεκτρονικά μηνύματα.

Ὅπως φαίνεται, ἡ (κυβερνητική) εὐρωβουλευτής εἶχε προμηθευθεῖ τό ἐπίμαχο πακέτο προσωπικῶν δεδομένων τῶν ὁμογενῶν, ἀπό ἄτομα ἔχοντα σχέση μέ τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν.

Μεταξύ μας, τώρα, αὐτό τό θέμα μέ τήν διαρροή προσωπικῶν δεδομένων ἔχει καταντήσει ἀηδία. Κάθε τόσο μοῦ τηλεφωνοῦν στό κινητό ἀπό διάφορες ἑταιρεῖες.

«Καλημέρα σας. Θέλετε φθηνότερο ρεῦμα;» μέ ρωτᾶ μιά φωνή.

«Θέλω ὅσο γίνεται πιό φθηνό, ἀλλά ποῦ βρήκατε τό τηλέφωνό μου;» ἐρωτῶ, ὁ τάλας. «Μά, αὐτό εἶναι τό θέμα σας ἤ τό πῶς θά πληρώνετε λιγώτερο ρεῦμα;» μοῦ ἀπαντᾶ θρασύτατη ἡ φωνή. «Αὐτό εἶναι δικό μου θέμα, ὅπως δικό μου εἶναι καί τό τηλέφωνο. Κι ἐπειδή βλέπω τό νούμερο ἀπό τό ὁποῖο μέ καλεῖτε, σᾶς πληροφορῶ ὅτι θά προσφύγω στήν Δικαιοσύνη» τῆς λέω καί δέν μέ ξανακαλεῖ!

Μέ καλεῖ, ὅμως, μιά ἄλλη. «Γειά σας, εἶμαι ἀπό τό Φυσικό Ἀέριο. Μπορῶ νά σᾶς ἀπασχολήσω γιά λίγο; Ἔχω νά σᾶς κάνω μιά πρόταση» μοῦ λέει. «Φυσικό ἤ ἀφύσικο, δέν μέ ἐνδιαφέρει. Ἀλλά ποιός σᾶς ἔδωσε τό νούμερό μου;» ἐρωτῶ καί πάλι. «Μά, ἐγώ σᾶς καλῶ γιά νά σᾶς προτείνω μιά συμφωνία μέ τήν ὁποία θά ἐξασφαλίσετε φθηνότερο ρεῦμα» μοῦ λέει καί αὐτή. «Ρεῦμα-ξερεῦμα, τό τηλέφωνό μου ποῦ τό βρήκατε;» τήν ἐρωτῶ. Καί, φυσικά, κλείνει ἡ γραμμή. Μέ δυό λόγια, ὄχι γιά νά δικαιολογήσω τήν ἀποσυρθεῖσα, τήν ὁποία, φυσικά, ἡ ἡγεσία τοῦ κόμματός της τήν ἔστειλε ἀδιάβαστη, ἀλλά, βρέ ἀδελφέ, τά προσωπικά μας δεδομένα κυκλοφοροῦν πιό πολύ κι ἀπό τά ταξί!

Ὅλο καί κάποιος πουλάει πακέτα μέ τηλέφωνα καί διευθύνσεις. Τόσοι Σύλλογοι, Σωματεῖα, Ἑνώσεις, Συνδικαλιστικοί φορεῖς, ὑπάρχουν ἀνά τήν Ἑλλάδα. Ἔ, ποιός ἐγγυᾶται ὅτι κάποιοι ἐπιτήδειοι δέν θά βγάλουν στό μεϊντάνι τά δεδομένα μας καί θά τά βρίσκουν ἁπλωμένα στά γραφεῖα τους οἱ ὑπηρετοῦντες στά διάφορα call centers (ἐγώ παλιότερα ἤξερα ὅτι ὑπάρχουν μόνο call girls, ἀλλά πλέον ἔχουμε κάνει βήματα προόδου) καί τούς δίνουν καί καταλαβαίνουν! Σουβλατζίδικα, στεγοκαθαριστήρια, πέτ-σόπς, φαρμακεῖα, ἰατρεῖα, ὅλα αὐτά ἔχουν λίστες μέ προσωπικά δεδομένα πελατῶν τους. Ποιός τά διαφυλάσσει; Ποιός ἐγγυᾶται γι’ αὐτά;

Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς βουλευτές, ἔχουν στά γραφεῖα τους χιλιάδες τηλέφωνα καί διευθύνσεις, πολλά ἀπό τά ὁποῖα δέν τά ἔχουν δώσει μέ τήν θέλησή τους οἱ καταγεγραμμένοι στά βουλευτικά κατάστιχα πολῖτες. Ἔτυχε, τώρα, νά φερθεῖ ἐντελῶς ἐπιπόλαια ἡ ἐν λόγῳ κυρία καί ἔγινε τό «σούσουρο», μέ συνέπεια τήν ἀπώλεια τῆς ὑποψηφιότητός της. Ἀλλά ἔτσι καί κάνει κανένα ντού κάποια ἁρμόδια ἀρχή σέ βουλευτικά γραφεῖα –ἀκόμη καί σέ γραφεῖα ὑποψηφίων δημοτικῶν ἤ περιφερειακῶν συμβούλων ἤ καί ὑποψηφίων συνδικαλιστῶν, θά κλάψουν μανοῦλες!

Ἀνέκδοτο εἶναι, λοιπόν, τά «προσωπικά δεδομένα». Μακάρι νά ὑπῆρχαν, ἀλλά, δυστυχῶς, τά πάντα εἶναι πλέον «δεδομένα» καί ἐπ’ οὐδενί προσωπικά!

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο