« Ὁ σιωνισμὸς ἔχει βασικὸ στόχο νὰ καταλυθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία» Ἀρχ.Σάββα Ἁγιορείτου

Πατήστε επάνω σε αυτό το σύνδεσμο για να ακούσετε το βίντεο https://youtu.be/G-jS_jSvbXQ

Oἱ αἰχμάλωτοι τῶν ἀντιχριστιανικῶν ἰδεῶν, λέει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος, εἶναι πολυπρόσωποι καὶ πολυάριθμοι, καὶ μὲ ὅλα τὰ μέσα ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Βλέπετε, γιὰ παράδειγμα ὁ σιωνισμὸς, ξέρετε πόσα παρακλάδια ἔχει ὁ σιωνισμὸς;

Ὁ Ἅγιος Παῒσιος, γιὰ νὰ μὴ λέτε ὅτι λέω δικά μου ἤ εἶμαι μαζὶ μὲ τοὺς συνωμοσιολόγους, ὁ Ἅγιος Παΐσιος δὲν ἦταν συνωμοσιολόγος, τά ‘βλεπε καὶ τά ‘λεγε· ἔλεγε ὅτι ὁ σιωνισμὸς ἔχει τρία πλοκάμια.

Ξέρετε τὶ εἶναι ὁ σιωνισμὸς, ἔτσι, εἶναι ἕνα ἀντίχριστο σύστημα, ὄχι ἀπ’ ὅλους τοὺς Ἑβραίους, δὲν εἴμαστε ἀντιεβραῖοι οὔτε ἀντισημῖτες ὅπως λανθασμένα μᾶς λένε, οὔτε τά ‘χω μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς σιωνιστὲς, ἀλλὰ μὲ τὴν διδασκαλία ποὺ ἔχουνε καὶ μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ ἔχουν, τὸ ὁποῖο εἶναι καταγραμμένο σ’ αὐτὸ τὸ βιβλιαράκι «Τὰ πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιὼν». Ἐκεῖ φαίνεται τὶ ἔχουν προγραμματίσει καὶ βλέπουμε ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται.

Ἡ βασική τους στοχοθεσία εἶναι νὰ καταλυθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία. Ἐκεῖ στοχεύουν, γι’ αὐτὸ καὶ διοχετεύουν ὅλη αὐτὴ τὴν ἀνηθικότητα στὸν κόσμο, μ’ ὅλες αὐτὲς τὶς πορνοταινίες, κ.λ.π., γι’αὐτὸ καὶ προσπαθοῦν νὰ κυριαρχίσουν οἰκονομικὰ καὶ νὰ μᾶς ἐξαθλιώσουν οἰκονομικὰ,νὰ μᾶς ἁρπάξουν καὶ τὰ ἐδάφη μας.

Σιγὰ-σιγὰ πετσοκόβουν τὴν Ἑλλάδα, τὴν Μακεδονία σχεδὸν τὴν πῆραν, τὰ νησιὰ κινδυνεύουν, κ.λ.π.

Γιατὶ; 

Γιατὶ πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ θέλουν νὰ χτυπηθεῖ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ὁ Χριστὸς δηλαδὴ. 

Εἶναι ἕνα ἀντίχριστο σύστημα γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς τὸ πολεμᾶμε. Καὶ ἔχει τρία πλοκάμια, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος. Δηλαδὴ, ἐξ αἰτίας τοῦ σατανᾶ ὑπάρχει ὁ σιωνισμὸς καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ σιωνισμοῦ ποὺ εἶναι πάλι δημιούργημα τοῦ σατανᾶ, ὑπάρχουν τὰ τρία πλοκάμια.

Πρῶτον, γιὰ τοὺς μορφωμένους, ἔλεγε, εἶναι ὁ μασονισμὸς. Γιὰ τοὺς ἐργάτες, τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὁ κομμουνισμὸς, καὶ γιὰ τοὺς θρησκευόμενους εἶναι ὁ οἰκουμενισμὸς. Ἔτσι, τὰ τρία πλοκάμια τοῦ διαβόλου.  Καὶ ἀπ’ αὐτὰ τὰ πλοκάμια ἔχουμε κι ἄλλα, πάρα πολλά.

Ἀπό τὸν μασονισμὸ ἔχουμε τὸ Ρόταρυ, ἔχουμε τοὺς Λάϊονς, ἔχουμε τὴ ΧΑΝ, τὴ ΧΕΝ, τὶς ἀδελφότητες αὐτὲς τῶν νέων, κ.λ.π., χίλιες δυὸ ὀργανώσεις ποὺ ὑπάρχουν ἐξ αἰτίας τῶν μασόνων, κυβερνιοῦνται ἀπὸ μασόνους καὶ ὑπηρετοῦν τὴ μασονία. Πρόσκοποι, λυκόπουλα, ὅλα αὐτὰ, κ.λ.π., εἶναι παραμασονικὲς ὀργανώσεις. Ὅλα αὐτὰ εἶναι παρακλάδια τοῦ διαβόλου, τοῦ ἀντιχρίστου, καὶ ὀφείλει ὁ Χριστιανὸς νὰ τὰ γνωρίζει ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ τὰ πολεμάει.

Στό πολιτικὸ ἐπίπεδο, πάλι, τὶ κάνει ὁ σιωνισμὸς; Δημιουργεῖ διχασμὸ. Σοῦ λέει, ἐσεῖς εἶστε δεξιοὶ, ἄλλοι εἶναι ἀριστεροὶ, καὶ μᾶς βάζουν καὶ τσακωνόμαστε. Ὅμως καὶ οἱ δεξιοὶ καὶ οἱ ἀκροδεξιοὶ καὶ οἱ ἀκροαριστεροὶ καὶ οἱ ἀναρχικοὶ, ὅλοι εἶναι δικοί τους. Καὶ βλέπετε πῶς χειρίζονται καὶ τὸν λαὸ, τὸν κοροϊδεύουνε, μὲ τοὺς λεγόμενους κουκουλοφόρους καὶ ὅλα αὐτὰ, γιὰ νὰ κάνουν τὴ δουλειά τους οἱ σιωνιστὲς ἀπὸ πίσω.

Ἄν σηκώσουμε τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουμε σήμερα ἀπὸ πίσω, ὅλες αὐτὲς τὶς πέτρες ποὺ μᾶς χτυπᾶνε, θὰ δεῖτε ἀπὸ πίσω ὅτι κρύβεται αὐτὸς ὁ ἐχθρὸς, ὁ σιωνισμὸς, ὁ ὁποῖος κρύβεται πολὺ καλὰ, δὲν φαίνεται.

Φαίνονται λίγο οἱ μασόνοι καὶ οἱ κομμουνιστὲς καὶ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι δικά τους δημιουργήματα, καὶ αὐτοὶ κρύβονται γιὰ νὰ κάνουν πιὸ ἄνετα τὴ δουλειά τους.

Λοιπόν, ὅλα αὐτὰ ὅμως καταλύονται ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὁ Χριστιανὸς ζεῖ ὀρθόδοξα καὶ πιστεύει ὀρθόδοξα. Γι’ αὐτὸ λέει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος, οἱ αἰχμάλωτοι τῶν ἀντιχριστιανικῶν ἰδεῶν εἶναι πολυπρόσωποι καὶ πολυάριθμοι. Καὶ μὲ ὅλα τὰ μέσα ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ.

Καὶ ἡ ἐπιστήμη ἐν πολλοῖς σήμερα, γιὰ νὰ μὴ σᾶς πῶ τελείως, ὄχι τελείως ἀλλὰ σὲ ἕνα πολὺ μεγάλο ποσοστὸ, σιωνοκρατεῖται. Δὲν μπορεῖς νὰ προχωρήσεις σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα στὸ πανεπιστήμιο, νὰ γίνεις καθηγητὴς, κ.λ.π., ἄν δὲν ἔχεις γίνει μασόνος, ἄν δὲν ἔχεις ἀποδεχτεῖ τὶς δικές τους θέσεις. Δὲν σὲ ἀφήνουν.

Θὰ μοῦ πεῖτε, πῶς τὸ κάνουν; Δὲν σοῦ δημοσιεύουνε τὶς ἔρευνές σου στὰ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ, τὰ ὁποῖα εἶναι δικά τους. Καὶ ἄν ἕνας ἐπιστήμονας δὲν ἔχει δημοσιεύσεις, δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει, νὰ γίνει ὑφηγητὴς, καθηγητὴς, κ.λ.π. Ἄν αὐτὰ ποὺ γράφεις δὲν τοὺς ἀρέσουν, δὲν σὲ δημοσιεύουν, ὁπότε δὲν ὑπάρχεις στὴν διεθνῆ ἐπιστημονικὴ κοινότητα.

Καταλάβατε πῶς ἐλέγχουν τὰ πάντα. Ἀλλὰ πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτὰ, λέμε τὰ πάντα, δὲν εἶναι τὰ πάντα, γιατὶ πίσω ἀπ ὅλα καὶ ἀπ’ ὅλους εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ ὁποῖος τοὺς ἀφήνει ἄχρι καιροῦ.

Καί κάποια στιγμὴ ὅλα αὐτὰ θὰ πάψουν νὰ ὑπάρχουν, ἀλλὰ ἐμεῖς ὅμως δὲν ξέρω ἄν θά ‘χουμε διασωθεῖ ἤ ὄχι, μὲ τὴ δειλία ποὺ μᾶς ἔχει καταλάβει τοὺς Χριστιανοὺς. Θὰ πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ καταλάβουμε ὅτι πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε, νὰ φυλάξουμε τὴν πίστη  καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ζωή.

Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας 5/05/2019

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο