Ο προσηλυτισμός της Drag Queen !

Γράφει ο Διονύσιος Σ. Δραγώνας, Φοιτητής Νομικής NUP, Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

 

Αρχικώς, δυνάμει των δικαστικών αποφάσεων ΕιρΑθ 418/2016 και ιδίως της ΕιρΘεσ 281Ε/2017, η οποία στήριξε «το δικαίωμα της γενετήσιας αυτοδιάθεσης του ατόμου ως έκφανση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας στο άρθρο 5 του Συντάγματος και στα άρθρα 57 – 58 ΑΚ» (Σ.Σ. Τσίρου, Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019, σελ. 55), γίνεται δεκτό πως κάθε άτομο δικαιούται να αυτοπροσδιορίζεται, όπως επιθυμεί. Επομένως, εν πρώτοις μόνη η δήλωση της Drag queen, ως ομοφυλόφιλη, δεν καθιστά τούτο πράξη που αντιβαίνει εις κάποιον νόμο, απεναντίας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται είτε ιδιωτικά είτε και δημόσια.

  Ως προς τη περιβόητη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο σχολείο, όπου η Drag queen διάβασε δήθεν Χριστουγεννιάτικο παραμύθι στα παιδιά -το οποίο μηδενός αναφερότανε στα γεγονότα της γεννήσεως του Θεανθρώπου, όπως αναλύονται τα κρίσιμα γεγονότα στη Καινή Διαθήκη- έχει μία άλλη διάσταση, κατά την οποία μπορεί να θεμελιωθεί ευχερώς πως υπήρξε προσηλυτισμός εις βάρος παιδιών ηλικίας 3 ετών έως και 12, άτομα δηλαδή που θεωρούνται ανίκανα βάσει του ά. 128 ΑΚ (συγκεκριμένα έως τα 10 έτη).

  Μολονότι ο προσηλυτισμός συνήθως παραπέμπει σε κατήχηση με θρησκευτικό περιεχόμενο, μπορεί να υπαχθεί και σε μη, αφού ήδη το ΕΔΔΑ με δικαστικές αποφάσεις ευρύνει το φάσμα του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ εντάσσοντας έτσι και φιλοσοφικές πεποιθήσεις εκτός από ακραιφνώς θρησκευτικές, όπως επί παραδείγματι, είναι ο φιλειρηνισμός, η χορτοφαγία (Η. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αριθμός προσφυγής 1993) και η αντίθεση στις αμβλώσεις (Κ. κατά Νορβηγίας, αριθμός προσφυγής 11045/84). Βέβαια, το Δικαστήριο οφείλει να λάβει κάποιες ακόμη προϋποθέσεις για να εντάξει μία για παράδειγμα φιλοσοφική πεποίθηση στο πλαίσιο του άρθρου 9. «Απόψεις που παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη συνέπεια, συνοχή, σοβαρότητα και σπουδαιότητα» (Λ. Κότσαλης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & Ποινικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014, σελ. 811) δύνανται να υπαχθούν στο άρθρο 9 της ΕΣΔΑ. Συλλήβδην οι άνωθεν προϋποθέσεις φαίνεται να πληρούνται, ώστε «η ομοφυλοφιλία» να εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ.

  Εν Ελλάδι ο μοναδικός νόμος που αναφέρεται στο προσηλυτισμό είναι αυτός του 1672/1939, όπου στο άρθρο 2 ορίζει τα εξής: «Προσηλυτισμός ιδία είναι η δια πάσης φύσεως παροχών η δι’ υποσχέσεως τοιούτων ή άλλης ηθικής ή υλικής περιθάλψεως δια μέσων απατηλών, δια καταχρήσεως της απειρίας ή εμπιστοσύνης ή δι’ εκμεταλλεύσεως της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας ή κουφότητας άμεσος ή έμμεσος προσπάθεια προς διείσδυση εις τη θρησκευτική συνείδηση ετερόδοξων επί σκοπώ μεταβολής του περιεχομένου αυτής». Όθεν, «ως προσηλυτισμός δεν θεωρείται η χρησιμοποίηση της πειθούς, αλλά αθέμιτων μέσων προκειμένου να διεισδύσει κανείς στη θρησκευτική συνείδηση άλλου προσώπου» (Σπυρόπουλος/ Κοντιάδης/ Ανθόπουλος/ Γεραπετρίτης (-Κονιδιάρης/ Ανδρουτσόπουλος), ΕρμΣυντ (2017) άρθ. 13 αρ.57).

  Το γεγονός ότι η εκδήλωση αυτή απευθυνόταν μονάχα σε ανήλικα, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και δη διαμόρφωσης ιδεών, ιδίως σε θέματα, όπως η ομοφυλοφιλία που ένεκεν του γεγονότος ότι αντίκειται στη φύση και στη βιολογία είναι δυσχερές κάποιος να το επεξηγήσει σε ανήλικα, όταν οι γονείς των παιδιών είναι άνδρας και γυνή, ενώ τους φαίνεται κάτι ασύνηθες η σύζευξη μεταξύ ομοφύλων, γεννά ένα άλλο πλαίσιο, που θα εξετάσουμε κάτωθι. Η μηδαμινή όμως γνώση των ανηλίκων εν σχέσει με την ομοφυλοφιλία δεν καθιστά την μεταλαμπάδευση των γνώσεων αυτών, ως αδύνατες προς κατανόηση, απεναντίας ένεκεν του νεαρού της ηλικίας, όταν δηλαδή ο νους θεωρείται «σφουγγάρι» είναι εύκολο νέα παιδιά να θεωρήσουν την ομοφυλοφιλία, ως κάτι λογικό και αποδεκτό, όταν αντικρίζουν έναν άνδρα που έγινε γυναίκα και συμπεριφέρεται, ως γυναίκα μέσω της φωνής και της ένδυσης.

  Ωσαύτως, το παραπάνω άρθρο αναφέρεται στους αποδέκτες του προσηλυτισμού: «απειρίας ή εμπιστοσύνης ή δι’ εκμεταλλεύσεως της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας ή κουφότητας». Είναι ηλίου φαεινότερον, πως παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών υπάγονται σε αυτές τις ομάδες, αφού η πλύση εγκεφάλου είναι εύκολη να διενεργηθεί, όπως διενεργείτο και στα ελληνοπούλα μεσούσης της τουρκοκρατίας, τα οποία εν συνεχεία γινόντουσαν γενίτσαροι.

  Επιπροσθέτως, η παραπάνω εκδήλωση καίτοι φαινομενικώς είχε Χριστιανικό χαρακτήρα, αφού πραγματοποιήθηκε ένεκεν της εορτής των Χριστουγέννων, εν τοις πράγμασι ήταν άρδην εναντίον της, αφού η ομοφυλοφιλία δεν συμβαδίζει όχι μόνο με τον Χριστιανισμό αλλά με κάθε γνωστή θρησκεία.

  Συνελόντι ειπείν, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 1672/1939 και όπως αυτός ερμηνεύεται με τις πλέον αλλαγές στη νομολογία τόσο εν σχέσει με την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης όσο και με τη νομολογία του ΕΔΔΑ για το ποιες δύνανται να θεωρηθούν «θρησκείες», θα πρέπει να διωχθεί η Drag queen για προσηλυτισμό εις βάρος παιδιών, τα οποία είναι πνευματικά αδύναμα κάνοντας έτσι κατάχρηση της απειρίας αυτών δια απατηλών μέσων, όπως ήταν η εξαγγελία για άκουσμα Χριστουγεννιάτικων παραμυθιών και άλλων δραστηριοτήτων, που εν τέλει έγινε οιονεί κατήχηση στα ανήλικα σχετικά με την ομοφυλοφιλία με σημαίες του ουράνιου τόξου. Τέλος, το άρθρο αυτό δεν απαιτεί να έγινε τελικά μία αλλαγή θρησκευτικής πίστης ή απόψεων, αλλά μόνο η προσπάθεια προς τούτο, αφού το έγκλημα του προσηλυτισμού είναι τυπικό.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο