Κοντρεάνου : Πατρίδα, Θεός, Εθνικισμός

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Τσοπάνης, Διδάκτωρ Ἱστορίας τῶν Θρησκειῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βουκουρεστίου 

 

Στὶς 29 Νοεμβρίου τοῦ 1938 τὰ δολοφονικὰ ὄργανα τῆς ἐξουσίας τοῦ κόσμου τούτου στραγγάλισαν τὸν Capitan Corneliu Codreanu, τὸν ἱδρυτὴ τῆς Λεγεῶνος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴ Ρουμανία. Τὸν ἔθαψαν σὲ κοινὸ λάκκο μαζὶ μὲ τοὺς Λεγεωναρίους τῆς ὁμάδος του ποὺ στραγγάλισαν ἐπίσης τὴν ἴδια νύχτα. Ἔτσι νόμισαν ὅτι ξεμπέρδεψαν ὁριστικὰ μὲ ἐκεῖνον ποὺ ἀφιέρωσε τὸν ἑαυτό του στὸν Θεό. Λησμόνησαν ὅμως ὅτι ὁ σπόρος, ὅταν τὸ θάψεις στὸ χῶμα, ξέρει τὸν τρόπο νὰ γίνει δέντρο.

 

– Πάντοτε μέσα μου ὑπάρχει ἑδραιωμένη ἡ πεποίθηση ὅτι ἐκεῖνος ποὺ πολεμᾷ γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸ ἔθνος του δὲν θὰ ἡττηθεῖ ποτέ!
– Ἡ ζωή μας εἶναι στρατιωτικὴ θητεία στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ. Κινήσαμε Σταυροφόροι νὰ ἐλευθερώσουμε τὸν Ἅγιο Τάφο.
– Νὰ εἶστε πειθαρχημένοι, διότι μόνον ἔτσι θὰ νικήσετε.
– Ὅποιος θέλει νὰ νικήσει πρέπει νὰ ξέρει νὰ κάνει ὑπομονή. Τώρα εἶναι ὁ ἡρωισμὸς τῆς ὑπομονῆς.
– Οἱ βασικὲς προϋποθέσεις μιὰ ἐθνικῆς ἐλὶτ εἶναι οἱ ἑξῆς: νὰ ζοῦμε σκοτώνοντας μέσα μας τὸν πόθο τοῦ ὑλικοῦ πλουτισμοῦ καὶ ἡ ζωή μας νὰ εἶναι αὐστηρὴ καὶ ἀσκητική.
– Τόσο πολὺ ἔχουν καταπατηθεῖ τὰ φτωχικὰ σπίτια τῶν Λεγεωναρίων ποὺ γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ Δικαιοσύνη στὴ μελλοντικὴ λεγεωναρικὴ Ρουμανία, τὸ ὄνομα τοῦ Λεγεωναρίου θὰ πρέπει νὰ γίνει κάτι τὸ ἱερό. Καὶ καμμία δημόσια ἐξουσία νὰ μὴν μπορεῖ νὰ εἰσβάλλει στὸ σπίτι του.
– Ἡ ρητορεία σου νὰ εἶναι ρητορεία τῆς πράξεως. Ἐσὺ δρᾶσε, ἄσε τους ἄλλους νὰ μιλοῦν.
– Ἡ αἰωνία καὶ ἀληθινὴ νίκη εἶναι ἡ νίκη ποὺ γεννᾷται ἀπὸ τὸ μαρτύριο.
– Ἀναγνωρίζουμε ὅτι εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Αὐτὴ εἶναι ἡ λεγεωναρικὴ στάση ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας.
– Τὸ Κίνημα τῆς Λεγεῶνος, πρὶν ἀκόμα γίνει ἕνα πολιτικό, θεωρητικό, οἰκονομικὸ κλπ κίνημα, εἶναι πρωταρχικὰ ἕνα πνευματικὸ σχολεῖο τὸ ὁποῖο ἂν τὸ ξεκινήσει ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, τελειώνοντας το θὰ ἐξέλθει ἕνας ἥρωας.
– Αὐτὴ ἡ χώρα χάνεται λόγῳ ἐλλείψεως ἀνθρώπων μὶ ὄχι λόγῳ ἐλλείψεως προγραμμάτων.
– Ὅσο ὑπάρχει ἔστω κι ἕνας μόνος Λεγεωνάριος στὸν κόσμο ποὺ ἔχει συνείδηση τῆς ἀποστολῆς του, τὸ κίνημα τῆς Λεγεῶνος θὰ εἶναι ζών, ἐνεργὸ καὶ ἀήττητο.
– Τὸ μῖσος ἀφρίζει γύρῳ σας ὅπως ἡ θάλασσα ποὺ σπάει τὰ κύματα της ἐπάνω σε μιὰ βραχονησῖδα. Θὰ σᾶς προσφέρουν ἄφθονο τὸ ποτὸ τῆς ἀποπλανήσεως, ὁ πολιτικαντισμός, μὲ χίλια μέσα, θὰ θελήσει νὰ σᾶς κάνει προδότες, ἀπὸ τὰ χείλη του θὰ κυλοῦν γλυκόλογα κι ὑποσχέσεις, ψέμματα καὶ συκοφαντίες. Θὰ προσπαθήσουν νὰ σᾶς διχάσουν, θὰ ἐξαπολύσουν ἐναντίον σας ἀπειλὲς καὶ μίση. Ἡ ζωή σας θὰ τεθεῖ ὑπὸ διωγμόν. Θὰ νοιώσετε τὴν πίκρα τῆς ἀδικίας. Ἀλλὰ ἐγώ σᾶς φωνάζω μὲ ὅλην τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου: μὴν τὰ παρατᾶτε! Ὅποιος θέλει νὰ νικήσει, πρέπει νὰ ξέρει νὰ κάνει ὑπομονή! Τώρα ζοῦμε τὸν ἡρωϊσμὸ τῆς ὑπομονῆς.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο