Ἡ χρεοκοπία τῆς δημοκρατίας: Διαφθορεῖς καί διαφθειρόμενοι ἀτιμώρητοι

Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης

 

ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ τήν διαβάσατε! Μέ δικαστική ἀπόφαση ἐπιστρέφονται τά κατασχεθέντα κινητά ἀκόμη καί σέ ὅλους ὅσοι καταδικάστηκαν γιά τό σκάνδαλο τῆς Siemens!

Γιά τήν ἀπ’ εὐθείας ἀνάθεση ἑνός ἑκατομμυρίου ψηφιακῶν παροχῶν μέ μαῦρο χρῆμα ἀπό τόν ΟΤΕ στήν γερμανική ἑταιρεία τό 1990 ἀρχικῶς ἀλλά καί μέ ἑπόμενες συμβάσεις πού ὑπεγράφησαν ἐπί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη.

Ἡ ὑπόθεση δέν θά ἐλάμβανε ἔκταση παρά τήν προκλητικότητά της, ἄν, πρῶτον, τό σκάνδαλο τῆς Siemens ἦταν ζήτημα κρατικῆς διαφθορᾶς μόνον. Ἀλλά δέν ἦταν. Ἦταν πρωτίστως ζήτημα ἐκτεταμένης κατά συρροήν πολιτικῆς διαφθορᾶς. Ἡ ἑταιρεία δωροδοκοῦσε μέ ἄφθονο πολιτικό χρῆμα τό κυβερνῶν κόμμα καί τούς Ὑπουργούς του, γιά νά τῆς δίνουν χαριστικά τίς δουλειές καί κορυφαῖα στελέχη τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης γιά νά σιωποῦν!

Πρᾶγμα πού ἀπεδείχθη ἀπό τό ἡμερολόγιο τῆς γραμματέως τοῦ διευθύνοντος συμβούλου της, κυρίου Χριστοφοράκου, Αἰκατερίνης Τσακάλου, καθώς καί ἀπό συγγραφικό πόνημα τοῦ ἰδίου προσώπου πού κυκλοφόρησε σέ κυριακάτικη ἐφημερίδα τό 2011. Σέ αὐτό ἡ κυρία Τσακάλου φωτογράφιζε τούς πολιτικούς πού διεφθείροντο μέ τά παρωνύμιά τους, κοινῶς παρατσούκλια τους. Ἡ ὑπόθεση αὐτή δέν θά τύγχανε τέτοιας δημοσιότητας, δεύτερον, ἄν δέν ἀσκεῖτο ἀφόρητος πίεση ἀπό τό Βερολῖνο σέ διαδοχικές ἑλληνικές κυβερνήσεις γιά τήν ὑπογραφή ἐξωδικαστικοῦ συμβιβασμοῦ μεταξύ τῆς ἑταιρείας καί τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου μέσα στά μνημόνια, προκειμένου νά μήν καταβάλει αὐτή ἀποζημίωση στήν Ἑλληνική Δημοκρατία. Ὁ Χάρης Καστανίδης πού ὡς

Ὑπουργός Δικαιοσύνης πίεσε γιά νά πληρώσει ἡ ἑταιρεία βαρύ πρόστιμο ἀντικαταστάθηκε στόν πρῶτο ἀνασχηματισμό τῆς κυβερνήσεως τοῦ Γιώργου Παπανδρέου. Τελικῶς ὁ συμβιβασμός προχώρησε ταχύτατα ἐπί ὑπουργίας Ἰωάννη Στουρνάρα στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.

Ἡ ὑπόθεση αὐτή δέν θά ἀπασχολοῦσε, τρίτον, ἄν δέν παραβίαζε βάρβαρα τόν πυρῆνα τῆς δημοκρατίας μας, καθώς ἡ ἑταιρεία ἔκανε τά πάντα γιά νά «ἀγοράσει» τίς ἐκλογές τοῦ 2000 γιά χάρη τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ποιός νομίζετε ὅτι πλήρωνε τά πανάκριβα τότε τηλεοπτικά σπότ, τίς μετακινήσεις χιλιάδων «Ρωσσοποντίων» ἀπό τήν Τιφλίδα καί τήν Μαριούπολη στά ἐκλογικά κέντρα τῆς Ἠμαθίας καί τῆς Β΄ Πειραιῶς, τίς δαπάνες γιά τά πολυτελῆ ἐκλογικά κέντρα ὑπουργῶν καί γιά λαοπρόβλητες συγκεντρώσεις κ.λπ.; Ἡ ὁμολογία τοῦ Θόδωρου Τσουκάτου γιά τό ἕνα ἑκατομμύριο μάρκα στά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ, μαῦρο πολιτικό χρῆμα ἀπό τήν Siemens, μέ στόχο τήν ἐπιβοήθηση τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ Σημιτισμοῦ στίς ἐκλογές τοῦ 2000, ὥστε νά συνεχίσει νά παίρνει τίς δουλειές, ἐγγράφεται στίς μαῦρες σελίδες τῆς μεταπολιτευτικῆς δημοκρατίας. Τίποτε πιό χυδαῖο ἀπό αὐτό.

Ἡ ὑπόθεση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν κατασχεθέντων δέν θά συγκινοῦσε, τέταρτον, ἄν δέν συνδεόταν εὐθέως μέ τήν ψήφιση τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικα μέ διακομματική συναίνεση («ναί» ἀπό ΣΥΡΙΖΑ καί Ποτάμι, ἀποχή ἀπό ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ.) Ἀκούσατε κανέναν ἀπό χθές, πού ἐξεδόθη ἡ ἀπόφαση γιά τήν ἐπιστροφή τῶν κατασχεθέντων, νά ἐπιρρίπτει εὐθύνη στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου ψηφίστηκε ὁ νέος ὁρισμός τῆς διαφθορᾶς στίς ΔΕΚΟ, μέ συνέπεια τήν ἀθώωση κρατικῶν ἀξιωματούχων τοῦ ΟΤΕ γιά τήν Siemens; Γιατί δέν κατηγορεῖ κανείς ἀπό τούς συνήθεις ὑπόπτους τόν ΣΥΡΙΖΑ γι’ αὐτό, ὅπως ἔκαναν γιά τούς βιασμούς, τήν παιδεραστία καί γιά ἄλλα ἀδικήματα;

Εἶναι ἁπλό. Γιατί δέν τούς ἐνοχλεῖ ἡ ἀπόφαση ἐπιστροφῆς τῶν κατασχεθέντων στούς ἐνόχους τῆς Siemens. Τήν ἤθελαν. Ποιός τά βάζει μέ τό Βερολῖνο; Τήν ἤθελαν, γιατί οἱ λεμονοστύφτες, τεντζερέδια καί τά φωτοτυπικά τῆς Siemens δέν ξεχνιοῦνται –ὑποχρεώσεις εἶναι αὐτές. Ἡ ὑπόθεση αὐτή δέν ξεχνιέται, τέλος, γιατί συνιστᾶ τήν χρεοκοπία τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας καί τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης, ὅταν ἐφαρμόζει τούς νόμους τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας. Καθώς ἡ δικαστική ἔρευνα ἄρχισε στήν Ἑλλάδα μετά τήν παρέμβαση τῆς ἀμερικανικῆς δικαιοσύνης, ὕστερα ἀπό τήν σύλληψη τῆς Siemens ἀπό τήν Ἀμερικανική Ἐπιτροπή Κεφαλαιαγορᾶς. Μέ τήν κατηγορία τῆς νόθευσης τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Καί ἡ ἔρευνα ἔκλεισε μέ τήν διακομματική ἀμνηστία τοῦ ποινικοῦ κώδικα πρός τούς ἐνόχους τοῦ σκανδάλου.

34 χρόνια διαρκεῖ αὐτή ἡ ἱστορία. Καί ἐπί 34 χρόνια, διαφθορεῖς καί διαφθειρόμενοι τήν γλυτώνουν μέ εἰδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τί συμπέρασμα νά ἐξαγάγει ὁ πολίτης ἐν προκειμένῳ; Κωδικοποιῶ: Μαῦρο πολιτικό χρῆμα ἀλλοιώνει, μήν πῶ νοθεύει, ἐκλογές. Μαῦρο πολιτικό χρῆμα «ξεπλένεται» καί ἀθωώνεται μέ διάταξη νόμου τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου. Οἱ ἔνοχοι πού διέφυγαν στό ἐξωτερικό καί ζοῦν ζωή χαρισάμενη ἀθωώνονται ἀπό τόν διεφθαρμένο ποινικό κώδικα. Καί στό τέλος ἐν εἴδει συγγνώμης γιά τήν ἄθλια ταλαιπωρία ἡ ἐξευτελισμένη δημοκρατία μας τούς ἐπιστρέφει καί τά κατασχεθέντα. Ὁ Λύτρας στήν φυλακή συνοδείᾳ ἀστυνομικῶν ἐπειδή παραβίασε τήν ἐντολή περιοριστικῶν ὅρων, πλημμελήματος, καί τά κινητά κατασχεθέντα τῶν ἐνόχων κακουργήματος τῆς Siemens δόξῃ καί τιμῇ συνοδείᾳ ἀστυνομικῶν παραδίδονται στούς ἐλευθέρους διεφθαρμένους.

Στό τέλος, θά τούς ποῦν συγγνώμη γιά τήν ἐνόχληση. Τό μήνυμα τῶν ἐκλογῶν ἐλήφθη. Ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἑορτάζει διαφθειρόμενη τήν συμπλήρωση πενῆντα ἐτῶν ἀπό τήν ἀποκατάστασή της. Χάρμα!

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο