25 Νοεμβρίου: Τιμούμε τη Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης – Ο Βίος

Η Αγία Αικατερίνη καταγόταν από την Μεγαλόπολη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου και άκμασε επί του ασεβούς βασιλέως Μαξεντίου, το έτος 304.
Ήταν κόρη του βασιλιά Κώνσταντος, ο οποίος ήταν γιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου! Ήταν πανέμορφη και υψηλή στο ανάστημα. Ήταν πολύ μορφωμένη με 7 πτυχία, αφού σπούδασε όλη την Ελληνική φιλολογία, όλους τους φιλοσόφους και όλη θαύμαζαν τη σοφία της.

Τη ζήτησαν πολλοί εις γάμο, αλλά εκείνη θέλησε να μείνει παρθένος.
Όμως οι οικείοι της, την πίεζαν να παντρευτεί και εκείνη τους έλεγε:
– Αν με βρείτε γαμπρό ανώτερό μου ή τουλάχιστον ίσος μου στις γνώσεις, στον πλούτο, στην ευγένεια και στην ομορφιά μου, θα τον παντρευτώ! Αν είναι κατώτερός μου, δεν καταδέχομαι να τον πάρω και δεν είναι άξιος για μένα…
Τέτοιος όμως γαμπρός αν και οι οικείοι της ψάξανε, δεν βρήκαν.

Η μητέρα της είχε έναν πνευματικό.
Έτσι μια μέρα πήρε την Κατερίνα και πήγαν στον γέροντα αυτόν με τη σκέψη, να την συμβουλεύσει και αυτός.
Ο γέροντας της είπε:
– Γνωρίζω έναν θαυμάσιο άνθρωπο, ο οποίος σε υπερβαίνει ασυγκρίτως, σε όλα τα χαρίσματα που έχεις και ακόμα περισσότερα! Αναρίθμητα έχει!
– Είναι δυνατόν να δω, αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο; τον ρώτησε η Αγία.
Τότε ο γέροντας της έδωσε μία εικόνα της Παναγίας μας, να έχει τον Κύριό μας στην αγκαλιά της και της λέει:
– Αυτή είναι η αειπάρθενος Μήτηρ, Εκείνου περί του οποίου σου είπα. Πάρε λοιπόν την εικόνα, κλείσου στο σπίτι σου και προσευχήσου τη νύχτα και παρακάλεσέ την, να σου δείξει τον Υιό της. Και ελπίζω, ότι θα σου Τον δείξει…

Η Αγία πήρε την εικόνα και το βράδυ άρχισε να προσεύχεται. Εκεί που κουράστηκε στην προσευχή, βλέπει ξαφνικά σε όραμα την Παναγία, αλλά το Βρέφος που κρατούσε στην αγκαλιά της – ο Χριστός – έστρεφε το πρόσωπό Του προς τη Μητέρα Του και απέφευγε να κοιτάξει την Αγία.
Τότε ακούει την Παναγία να λέει:
– Κοίταξε Τέκνο Μου τη δούλη Σου Αικατερίνη, πόσο ωραία και πάγκαλος είναι!
– Είναι ζοφώδης, είναι άσχημη και δεν δύναμαι να την βλέπω! είπε ο Χριστός, επειδή η Αγία ήταν ακόμα αβάπτιστη.
– Μη καταφρονείς τέκνο μου το πλάσμα Σου, αλλά νουθέτησε αυτό, τι να πράξει, για να απολαύσει τη δόξα Σου και να δει το υπέρλαμπρο πρόσωπό Σου.
– Ας πάει στον γέροντα, ο οποίος της έδωσε την εικόνα και ό,τι της συμβουλέψει εκείνος, ας κάνει και τότε να έρθει να Με δει, για να λάβει πολύ αγαλλίαση και ωφέλεια…

Ο Αγία ξύπνησε και είπε το όραμά της στην μητέρα της και πηγαίνουν και οι 2 στον γέροντα. Διηγήθηκε η Αγία το όραμα στον γέροντα και ο γέροντας της μίλησε για τα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεως, πώς έχουν τα θέματα και της είπε, ότι πρέπει να βαπτιστεί.
Έτσι η Αγία βαπτίστηκε από τον γέροντα και έγινε Χριστιανή.

Το βράδυ η Αγία πήγε να ξαπλώσει και βλέπει πάλι την Παναγία και το Ουράνιο Βρέφος. Τώρα ο Χριστός κοίταζε την Αικατερίνη με πολλή ιλαρότητα.
Η δε Παναγία ρώτησε τον Χριστό:
– Σου αρέσει τέκνο μου τώρα η παρθένος,
– Τώρα είναι λελαμπρυσμένη και ένδοξος η πρώην ζοφώδης και άσχημη. Η πένης και η άγνωστος, έγινε πλουσία και πάνσοφος! Η καταφρονημένη και άσημος, έγινε ευγενής και περίφημος! Και του σου των αγαθών και χαρίτων είναι επεπλησμένη και τόσο την ευνοώ, ώστε στέργω να την μνηστευτώ δια νύμφη Μου άφθορον!

Τότε η Κατερίνα έπεσε καταγής με δάκρυα λέγουσα:
– Δεν είμαι αξία υπερένδοξε Δέσποτα, να βλέπω τη Βασιλεία Σου, αλλά αξίωσέ με να συναριθμηθώ με τους Δούλους Σου!
(Όταν εισέλθει το Πνεύμα της Χάριτος, πόσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται και πως βλέπει τον εαυτόν του.)
Η δε Παναγία έλαβε το δεξί χέρι της Αγίας και λέει:
– Δώστην τέκνο μου δαχτυλίδι να την νυμφευθείς και να την αξιώσεις της Βασιλείας Σου…
Τότε ο Δεσπότης Χριστός της έδωσε ένα ωραιότατο δαχτυλίδι λέγοντάς της:
– Ιδού σήμερα σε λαμβάνω για νύμφη Μου άφθορον και αιώνιον και φύλαξε την υπόσχεσή σου, να μη λάβεις άλλον νυμφίον επίγειον…

Όταν έλαβε τέλος το όραμα και ξύπνησε η Αγία Αικατερίνη, βλέπει στο δεξί της χέρι ,το ωραιότατο δαχτυλίδι και αιχμαλωτίστηκε στο θείο έρωτα η καρδιά της.
Αυτός είναι ο λόγος, που δίνουν ευλογία σε όλους τους Ορθοδόξους προσκυνητές που πάνε στη μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, ένα ασημένιο δαχτυλίδι.

Ο αυτοκράτορας Μαξέντιος βλέποντας την ακεραιότητά της και την πίστη της, θέλησε να την μεταπείσει, ώστε να αρνηθεί το Χριστό. Και όχι μόνο δεν κατόρθωσε τίποτα, αλλά το αποστόμωσε κιόλας!
Γι’ αυτό ο Μαξέντιος επιστράτευσε 150 εξαίρετους και ικανότατος Αθηναίους φιλοσόφους, προκειμένου να την μεταπείσουν και στους οποίους είπε:
– Ετοιμαστείτε επιμελέστατα, να αγωνιστείτε ανδρείως και μη αμελήσετε, θαρρούντες ότι με γυναίκα έχετε τη διάλεξη, αλλά σαν να έχετε έναν αγωνιστή ανδρειότατον και σοφότατο ρήτορα (την είχε φοβηθεί ο Μαξέντιος)! Βάλετε λοιπόν τη σπουδή και δείξατε τη σοφία σας, ότι καθώς εγώ ακριβώς την εγνώρισα, υπερβαίνει εις την σοφίαν και αυτόν τον θαυμάσιο Πλάτωνα! Γι’ αυτό σας παρακαλώ, σαν να έχετε αυτόν ανταγωνιστή, τόση επιμέλεια και προσοχή επιδείξατε… Και εάν νικήσετε, θα σας δώσω μεγάλα χαρίσματα. Εάν όμως ηττηθείτε, θα λάβετε επώδυνο θάνατο!

Πριν όμως φθάσουν οι απεσταλμένοι στην Αγία, για να την παραλάβουν και να την πάνε στο θέατρο, που ήσαντε οι 150, ήρθε ουρανόθεν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και λέγει στην Αγία Αικατερίνη:
– Κορίτσι του Κυρίου, μη φοβάσαι! Ο Κύριος θα σου δώσει σοφία εις την σοφία σου, να νικήσεις τους 150 ρήτορες και όχι μόνο αυτοί και άλλοι πολλοί θα πιστέψουν δια σου και θα λάβεις το στέφανο του μάρτυρα…
Και το αποτέλεσμα ήταν, η Αγία με επιχειρήματα τους κατατρόπωσε τους 150 ρήτορες, οι οποίοι έμεινα άφωνοι και χωρίς επιχειρήματα! Τους είχε νικήσει!

Βλέποντας ο Μαξέντιος αυτήν την εξέλιξη, θύμωσε και διέταξε να ανάψουν φωτιά στο κέντρο της πόλεως και να κάψουν τους 150 ρήτορες.
Όταν οι ρήτορες άκουσαν την απόφαση του Μαξεντίου, έπεσαν στα πόδια της Αγίας Αικατερίνης, δεόμενοι, να τους συγχωρήσει ο Κύριος, όσα εν αγνοία ημάρτησαν και να αξιωθούν του αγίου βαπτίσματος και της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος!
Αντί δηλ. οι 150 ρήτορες να κάνουν την Αγία ειδωλολάτρισσα, έκανε η Αγία Αικατερίνη τους 150 Χριστιανούς!

Η Αγία βλέποντας την από απόφαση των 150 ρητόρων, εμπλήσθη από ευφροσύνη και χαρά και τους είπε:
– Είστε μακάριοι και καλότυχοι, διότι αφήσατε το σκότος και το φως της αληθείας ακολουθήσατε! Μην έχετε αμφιβολία γι’ αυτό, διότι το πυρ τούτο με το οποίο σας φοβερίζουν οι ασεβείς, θα σας γίνει βάπτισμα και κλίμακα ουράνιος και θα καθαρίσει πάσα κηλίδα και ρύπο ψυχής και σώματος και θα σας υπάγει στη Βασιλεία Θεού… Και Εκείνος θα σας κάνει φίλους αγαπημένους Του!
Τους έριξε λοιπόν αυτούς ο Μαξέντιος στη φωτιά, στις 17 Νοεμβρίου του 305.

Ο Μαξέντιος την Αγία την κράτησε για να την βασανίσει. Όμως τι έγινε;
Είχε ένα στρατηγό ο Μαξέντιος, τον οποίο η Αγία κατορθώνει και τον κάνει και αυτόν Χριστιανό! Αλλά και η γυναίκα του Μαξεντίου, όταν πήγε εκείνη να επισκεφτεί την Αγία, γίνεται και εκείνη Χριστιανή!
Τότε ο Μαξέντιος εξεμάνη, απελπίστηκε! Σκότωσε τον στρατηγό του και τη γυναίκα του και διέταξε να βασανίσουν την Αγία και τελικά να την αποκεφαλίσουν.

Όταν πήγαν την Αγία στο τόπο της τελειώσεως, ζήτησε και έκανε μια προσευχή στο Κύριο και στη συνέχεια την αποκεφάλισαν. Από το λαιμό της, αντί να τρέξει αίμα, έτρεξε γάλα! Το θαύμα αυτό έκανε πολλούς, που είδαν το μαρτύριο της, να πιστέψουν στον Χριστό. Αυτό δε έγινε στις 25 Νοεμβρίου του 305.

Το δε Άγιο Λείψανό της το έλαβαν Άγγελοι και το πήγαν στο όρος Σινά, όπου έμεινε εκεί 1000 χρόνια. Έπειτα αποκαλύφθη στους μοναχούς της Μονή του Σινά και κατέβασαν το Λείψανό της στο μοναστήρι και φυλάσσεται μέχρι σήμερα εκεί.

Εύχομαι η Αγία Αικατερίνη με το αίμα της και με τη σοφία της, να ελεήσει και εμάς και κατεξοχήν την Ορθοδοξία μας σήμερα, που τόσο κινδυνεύει… Αμήν.

Δημήτριος Παναγόπουλος ο Ιεροκήρυκας (1916 – 1982)

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο