8 Νοεμβρίου : Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και λοιπών Αγίων Ασωμάτων

Στῶμεν καλῶς ! Στῶμεν μετὰ φόβου !

 

Η Αγία Ανατολική του Χριστού Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα 8 Νοεμβρίου τη Σύναξη των Αρχαγγέλων και Αρχιστρατήγων των ουρανίων στρατιών Μιχαήλ και Γαβριήλ, των άνω Δυνάμεων και των Αγίων Ασωμάτων, οι οποίοι φρουρούν, προστατεύουν και σκεπάζουν το Έθνος μας και όλην την ορθόδοξη οικουμένη από τα εωσφορικά τάγματα και τις σκοτεινές δυνάμεις του Αντιχρίστου!

 

Χρόνια Πολλά με υγεία, ευλογία και θεία φώτιση σ’ όλους τους εορτάζοντες και όλες τις εορτάζουσες!

 

Τῆς ἀνάρχου Τριάδος λειτουργοὶ οἱ ἀσώματοι, τῶν ἀκαταλύπτων οἱ πρῶτοι, μυστηρίων ἐκφάντορες, σὺν Θρόνοις Χερουβεὶμ καὶ Σεραφείμ, Δυνάμεις Ἐξουσίαι καὶ Ἀρχαί, Κυριότητες Ἀρχάγγελοι οἱ λαμπροί, καὶ Ἄγγελοι ὑμνείσθωσαν. Δόξα τῷ ὑποστήσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ καταλάμποντι, δόξα τῷ ὑμνουμένῳ δι’ ὑμῶν, τρισαγίοις ᾄσμασι.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο