6 Οκτωβρίου : Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

Εορτή του ενός εκ των δώδεκα Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, του Αγίου Θωμά, ο οποίος ψηλαφήσας τις πληγές από τα καρφιά επί του σώματος του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Χριστού ανεβόησε εκθαμβωμένος και προσκυνώντας : «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου !».
Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μήδους και τους Ινδούς. Στην Ινδία, συνελήφθηκε από τον Βασιλία Mισδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιό του Aζάνη, την γυναίκα του Tερτία και της κόρες του Mυγδονία και Nάρκα. Αφού τον φυλάκισε τον παρέδοσε σε πέντε στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό τον θανάτωσαν δια λογχισμού. Έτσι, τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιό Του, αλλά και να δώσει τη ζωή του γι’ Αυτόν.

Ὡς θεῖος Ἀπόστολος, θεολογίας κρουνούς, ἐνθέως ἐξήντλησας, ἐκ λογχονύκτου πλευρᾶς, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἠμῶν. Ὅθεν τῆς εὐσέβειας, κατασπείρας τὸν λόγον, ἔλαμψας ἐν Ἰνδίᾳ, ὡς ἀκτὶς οὐρανία, Θωμὰ τῶν Ἀποστόλων, τὸ θεῖον ἀγλάισμα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο